Valtioneuvosto

Työryhmä: Hallinnonalarajat ylittävää yhteistyötä lapsi- ja nuorisopolitiikassa jatkettava tulevinakin hallituskausina

Lehdistötiedote   •   Marras 26, 2010 18:49 EET

Valtioneuvostotasolla tehtyä työtä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin puolesta on jatkettava. Tavoite turvataan varmistamalla hallinnonalarajat ylittävän yhteistyön jatkuminen nykyisen politiikkaohjelman päättymisen jälkeen.

Työryhmä esittää kolmea vaihtoehtoista mallia hallinnon rakenteiden kehittämiseksi, jotta tavoite saavutetaan ja että lasten ja nuorten kasvamisesta ja hyvinvoinnista huolehditaan kokonaisvaltaiseksi.

Työryhmä luovutti ehdotuksensa Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman ministeriryhmän puheenjohtajalle, kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin mukaan hallituksen politiikkaohjelma on toiminut hyvin annettujen resurssien puitteissa. Vaikka politiikkaohjelmia kohtaan on esitetty kritiikkiä, Wallinin mielestä on tärkeätä, että nuorten ja lasten asiat ovat jatkossakin vahvasti esillä tulevien hallitusten työskentelyssä.

- Kaikki sellainen, mitä voidaan tehdä nuorten syrjäytymisvaaran vähentämiseksi parantamalla varhaista puuttumista jo varhaislapsuudessa, on priorisoitava, Wallin sanoi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 1.10.2009 sekä ohjaus- että selvitysryhmän liittyen hallituksen politiikkariihen kannanottoon 24.2.2009. Selvitysryhmän tehtävänä oli laatia selvitys hallinnon rakenteiden kehittämisestä vastaamaan lasten ja nuorten kasvamisen ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen hoitamiseen varhaislapsuudesta työelämään.

Työryhmä esittää kolme vaihtoehtoista ratkaisumallia. Mielenkiintoa on erityisesti osoitettu Lapsi-, nuoriso- ja perheministeri -mallia kohtaan. Mallissa panostetaan poikkihallinnollisuuteen perustamalla lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ohjelmaministeri hallituskaudeksi.

Ohjelmaministerille kuuluisivat erikseen määriteltävät aihekokonaisuudet seuraavista ministeriöistä: opetus- ja kulttuuriministeriö, oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Ministerillä ei lähtökohtaisesti olisi muita vastuualueita valtioneuvostossa. Hänellä olisi kuitenkin oma virkamieskunta, joka olisi ?lainassa? neljästä osallistuvasta ministeriöstä. Talousarvion määrärahojen käytössä sekä lainsäädäntövalmistelussa käytettäisiin yhteistyömenettelyä, jolla varmistetaan sekä ohjelma- että vastuuministerin suostumus.

Selvitysryhmän muut esittämät mallit ovat koordinaation vahvistaminen Lapsi- ja nuoriso- ja perhepolitiikan kehittämisohjelman avulla tai kokoamalla lasten, nuorten ja perheiden asiat yhteen siten, että tästä kokonaisuudesta - sen talousarviosta ja sitä koskevasta lainsäädännöstä - vastaisi yksi ministeri.

Tämän lisäksi selvitysryhmä kannattaa seuraavia työryhmämuistiossa ehdotettuja esityksiä: lasten ja nuorten hyvinvointia koskevien tilastojen ja tutkimuksen tuottaminen tulee varmistaa, lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia koskevaa lainsäädäntöä tulee täsmentää, lainsäädäntöön tulee lisätä säännös lapsivaikutusten arvioinnista, lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuranta tulee ottaa tulevien hallitusten strategia-asiakirjojen erityisseurannan politiikkateemaksi. Lisäksi lapsi- ja nuorisopoliittista kehittämisohjelmaa ja kunnallista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa koskeva lainsäädäntöä tulee yhteen sovittaa.

_ _ _

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2010/Lapsi_nuoriso_ja_perhepolitiikan_koordinaatio.html

Lisätietoja:
- työryhmän puheenjohtaja, ohjelmajohtaja Georg Henrik Wrede, puh. 0400 810 077
- erityisavustaja Mikko Ollikainen, puh. 050 561 5861