Valtioneuvosto

Työryhmä: Helsingin seudun asuntomarkkinatilanne uhkaa jo koko maan taloutta ja kilpailukykyä

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 21:44 EET

Helsingin seudun krooninen asuntopula ja asumisen kalleus ovat muodostumassa koko maan talouskasvun tulpaksi, toteaa ympäristöministeriön asettama työryhmä. Seutu tarvitsee toimiakseen lisää palvelusektorin työvoimaa, jonka saatavuus riippuu mahdollisuuksista kohtuuhintaiseen asumiseen. Valtion onkin pyrittävä parantamaan pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoiden toimivuutta kaikin mahdollisin keinoin, tänään asuntoministeri Jan Vapaavuorelleraporttinsa luovuttanut työryhmä painottaa.

Työryhmän tehtävä oli selvittää laaja-alaisesti asuntomarkkinoiden yleisen toimintaympäristön muuttumista sekä arvioida valtion tukeman asuntotuotannon ja asuntokannan roolia 2010-luvun asuntomarkkinoilla. Työn tulos on 39 ehdotusta, joista valtaosa koskee uudistuotannon edellytysten parantamista.

"Asuntopolitiikassa ei ole ihmelääkkeitä, vaan tarvitsemme laajan keinovalikoiman, jolla ongelmakenttään pureudutaan. Erilaisten vaikutusketjujen moninaisuus käy hyvin ilmi myös työryhmän kattavasta raportista. Asuntomarkkinoiden tasapainottamiseksi tarvitaan onnistumisia useilla eri saroilla: eri toimijoiden on pelattava yhteen. Tästä syystä valtion, kuntien ja koko alan on yhteinen tahtotila on avainasemassa", ministeri Vapaavuori totesi.

Asuntorakentamiseen lisää kilpailua

 

Työryhmä pitää rakennusalan kilpailun riittämättömyyttä ja toimijakentän yksipuolisuutta asuntotuotannon keskeisenä ongelmana. Varsinkaan Helsingin seudulla ei ole riittävästi toimijoita, jotta markkinoille saataisiin tarpeeseen vastaava määrä kohtuuhintaisia asuntoja.

Valtion tulisi selvittää mahdolliset kilpailupoliittiset keinot rakennusalan kilpailun lisäämiseksi. Kunnat puolestaan voisivat luovuttaa tontteja myös pienille ja keskisuurille yrityksille sopivina kokonaisuuksina ja sitä kautta mahdollistaa uusien toimijoiden tulon alalle. Myös rakennusmateriaalien monipuolisempi käyttö etenkin asuinkerrostalojen tuotannossa voisi lisätä kilpailua. Se poistaisi rakennustuoteteollisuuden pullonkauloja, lisäisi innovatiivisuutta ja houkuttelisi alalle uusia toimijoita.

Aiesopimuskäytäntöä vahvistettava ja laajennettava

 

Suuri osa asuntomarkkinoiden ongelmista nivoutuu maapolitiikkaan ja kaavoitukseen. Työryhmän mukaan aiesopimusten tulisi olla nykyistä sitovampia, jotta ne aidosti tukevat eheän ja kestävän yhdyskuntarakenteen kehitystä. Erityisesti pääkaupunkiseudulla kuntien ja valtion on sovittava tontti- ja asuntotuotannon lisäämisestä sekä liikennehankkeista kokonaisuutena. Liikennehankkeet on tunnistettava, priorisoitava ja aikataulutettava pidemmälle tulevaisuuteen. Aiesopimuskäytäntöä tulisi myös laajentaa Helsingin seudun lisäksi muihin kasvukeskuksiin.

Mahdollisuuksia yhdyskuntarakennetta tiivistävään täydennysrakentamiseen tulee parantaa kaavoituksessa. Koska suuri osa rakennuskannasta on tulossa peruskorjausikään, lisärakennusoikeudella voitaisiin myös keventää tulevien korjausten aiheuttamaa taloudellista taakkaa.Täydennysrakentamista olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa suuremmissa kokonaisuuksissa. Tähän tarvittaisiin toimintamalli, jonka kehittämiseen myös valtion on tärkeää osallistua, työryhmä linjaa.

Verovähennysoikeus pois asteittain

 

Työryhmän mukaan ns. Hetemäen verotyöryhmän arvio asumisen verokohtelun yhtenäistämisestä on oikean suuntainen eri asumismuotojen tasapuolisen kohtelun kannalta. Asuntolainojen korkojen verovähennysoikeuden poisto tulisi toteuttaa asteittain ja riittävän pitkällä siirtymäajalla, työryhmäraportissa todetaan. Seuraavan kymmenen vuoden aikana työryhmä ei poistaisi verovähennysoikeutta ainakaan kokonaan.

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja Esa Swanljung, TELA ry,
etunimi.sukunimi@tela.fi, puh. 010 680 6710

Pääsuunnittelija Tommi Laanti, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0400 143 868

Erityisavustaja, Lasse Männistö, ympäristöministeriö
puh. 0440 160 382, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Lisää aiheesta:

Valtiovallan rooli 2010-luvun asuntomarkkinoilla:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=375378&lan=fi&clan=fi