Valtioneuvosto

Työryhmä: Julkiset tietoaineistot paremmin käyttöön

Lehdistötiedote   •   Helmi 08, 2011 21:00 EET

Julkisesti rahoitettujen tietoaineistojen hyödynnettävyyttä halutaan lisätä. Aineistojen avoimuudella tuetaan suomalaista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Asiaa pohtinut työryhmä luovutti ehdotuksensa opetusministeri Henna Virkkuselle tiistaina.

Selvityksen mukaan osa julkisesti rahoitetuista tietoaineistoista on tällä hetkellä vaikeasti hyödynnettävissä. Tietoaineistojen varastointi ja organisointi on hajanaista. Lisäksi lainsäädäntö on epäselvä ja tietoaineistojen käyttöehdot sekä maksukäytännöt sekavia.
Työryhmä ehdottaa lainsäädännön kehittämistä siten, että se tukisi tietoaineistojen saatavuutta ja hyödyntämistä tutkimuksessa ja päätöksenteossa maksutta. Lisäksi tulisi huomioida tietosuojakysymykset niin, etteivät ne estä laadukasta tutkimusta.

Työryhmän mielestä koordinoinnilla voitaisiin yhtenäistää tietoaineistojen käyttösääntöjä ja parantaa järjestelmien yhteentoimivuutta. Hallintokäytännöt ja toimintamallit vaihtelevat nyt organisaatiosta toiseen. Nykyiset tietoaineistot pitäisi inventoida ja samalla vahvistaa aineistoihin liittyvää osaamista.

Pitemmän aikavälin tavoitteena tulee olla tutkimuksen tietoinfrastruktuurin rakentaminen. Siihen kuuluu muun muassa yhteisten palvelujen sekä tutkimuksen tietoaineistojen pitkäaikaissäilytyksen suunnittelu.

Suomella on pitkä historia julkisiin palveluihin liittyvässä tiedonkeruussa mm. erilaisten rekisterien muodossa. Näiden hyödyntäminen tarjoaisi erityisen mahdollisuuden kehittää päätöksentekoa, tutkimusta ja yhteiskuntaa. Tavoitteen saavuttamiseksi tulisi siirtyä tiedon tuottamisen ja käytön hajanaisuudesta systemaattiseen toimintamalliin.

Toimenpide-ehdotukset liittyvät erityisesti poliittisen tahtotilan vahvistamiseen ja kansallisen tietopolitiikan luomiseen, lainsäädännön päivittämiseen ja tietosuojakysymysten ratkaisemiseen, organisaatioiden toimintamallien ja yhteisten käytänteiden kehittämiseen sekä kansallisen tutkimuksen tietoinfrastruktuurin rakentamiseen.

Lisätietoja:
- hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, kansleri Ilkka Niiniluoto (Helsingin yliopisto), puh. (09) 191 22206
- johtaja Pirjo-Leena Forsström (CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy), puh. (09) 457 2273
- erikoistutkija Markku Suvanen (opetus- ja kulttuuriministeriö), puh. (09) 160 77397

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Tiekartta_tutkimuksen_sahkoisten_tietoaineistojen_hyodyntamiseksi.html