Valtioneuvosto

Työryhmä kartoittamaan kuntalain kokonaisuudistusta

Lehdistötiedote   •   Syys 09, 2010 16:16 EEST

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli on asettanut työryhmän kartoittamaan kuntalain uudistustarpeita. Selvitys uudistustarpeista on myöhemmin asetettavan parlamentaarisen komitean työn pohjana.Työryhmän määräaika on 31.1.2011.

Nykyinen kuntalaki on ollut voimassa vuodesta 1995 ja sen jälkeen on tehty lukuisia osittaisuudistuksia. Kunnat ovat erilaistuneet ja kuntien toimintaympäristö on muuttunut olennaisesti. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä on toteutettu lukuisia kuntaliitoksia sekä yhteistoiminta on lisääntynyt. Vapaaehtoinen yhteistoiminta ja sektorikohtaiset yhteistoimintavelvoitteet lainsäädännössä ovat muutoinkin lisääntyneet.

Kunnan johtaminen ja siihen liittyvä päätöksentekojärjestelmä ovat murroksessa. Johtaminen edellyttää entistä enemmän asiantuntemusta ja luottamushenkilöiden mukanaoloa valmistelussa.Myös asukkaiden tarpeet osallistua heitä koskevien asioiden suunnitteluun ja päätöksentekoon ovat muuttuneet.

Kunnan rooli palvelutuotannossa on muuttunut. Kunnat ovat yhtiöittäneet toimintaansa ja kunnallisia palveluja tuotetaan aikaisempaa enemmän yksityisten palvelujentarjoajien toimesta. Kuntien palvelutuotanto on osittain markkinaehtoistunut ja EU-kilpailuoikeus asettaa vaatimuksia toiminnalle.

Kuntatalouden sisäisen ohjauksen tarve sekä kuntien mahdollisuudet ohjata erityisesti kuntayhtymien menoja korostuu tulevaisuudessa uusien yhteistoimintajärjestelyjen vuoksi. Julkisen talouden kestävyysvaje sekä kuntapalvelujen kehittäminen edellyttävät toiminnan tehostamista sekä valtio-kunta -suhteen tiivistämistä.

Työryhmän tehtävänä ei ole selvittää kuntien määrää koskevia uudistuksia, vaan työssä tulee ottaa huomioon kunta- ja palvelurakenneuudistus.

Työryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Päivi Laajala valtiovarainministeriöstä. Jäseninä ovat johtaja Kirsi Kangaspunta opetus- ja kulttuuriministeriöstä, johtaja Eija Koivuranta sosiaali- ja terveysministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala oikeusministeriöstä, johtava lakimies Kari Prättälä ja lakiasiain johtaja Arto Sulonen Suomen Kuntaliitosta, rakennusneuvos Matti Vatilo ympäristöministeriöstä sekä hallitusneuvos AuIi Valli-Lintu ja finanssineuvos Rainer Alanen valtiovarainministeriöstä. Sihteerinä toimivat ylitarkastajat Anu Hernesmaa ja Markku Mölläri VM:stä.

Lisätietoja: Ylijohtaja Päivi Laajala, puh. 09 160 32200