Valtioneuvosto

Työryhmä: Poliisin eroamisikäsäännöksistä tulisi luopua

Lehdistötiedote   •   Marras 16, 2011 21:39 EET

Sisäasiainministeri Päivi Räsäselle tänään loppuraporttinsa luovuttanut työryhmä esittää, että poliisimiehiä koskevista eroamisikäsäännöksistä luovutaan siirtymäajan jälkeen ja koko poliisihallinnon henkilöstöön sovelletaan valtion virkamieslain mukaista virkamiesten yleistä 68-vuoden eroamisikää. Eroamisiällä tarkoitetaan ikää, jolloin henkilön on viimeistään jäätävä eläkkeelle työnantajan palveluksesta.

Muutokset tulisivat voimaan siirtymäkauden jälkeen 1.1.2020. Käytännössä muutos vaikuttaisi poliisimiehiin, jotka ovat nyt nuorempia kuin 50-51-vuotiaita.

Eroamisiästä luopuminen merkitsisi poliisihallinnossa päällikköjä lukuun ottamatta eläkeiän nousemista. Päällystön osalta muutoksen merkitys olisi vähäinen. Miehistö- ja alipäällystötehtävissä eläkkeelle siirtyminen siirtyisi noin kolmella vuodella. Nykyisen 60 vuoden eroamisiän sijaan miehistön ja alipäällystön eläkkeelle siirtyminen tapahtuisi joustavasti 63 ikävuodesta alkaen, viimeistään 68-vuotiaana.

Poliisien eroamisikä ja siten myös eläkeikä on ollut muita valtion virkamiehiä alempi. Työryhmän mukaan eroamisikäsäännöksistä luopuminen tukisi yhteiskunnallista pyrkimystä työurien pidentämiseen. Lisäksi se mahdollistaisi kaikissa poliisihallinnon henkilöstöryhmissä tasapuolisesti pidempään palvelemisen ja vaikuttaisi siten eläkkeen suuruuteen. Myös työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien eläke olisi muutoksen johdosta nykyistä korkeampi. Jos virkauraa voisi joustavasti jatkaa, olisi sillä vaikutusta myös poliisitoiminnan suunnitteluun.

Työryhmä muistuttaa, että poliisihenkilöstön ikääntyessä ja palvellessa entistä pidempään tulee huomiota kiinnittää henkilöstön työturvallisuuteen ja edellytyksiin toimia erityisesti kenttätehtävissä. Lisäksi poliisikoulutettavien määrää tulee tarkastella uudestaan.

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto sekä JHL jättivät loppuraporttiin eriävän mielipiteen.

Sisäasiainministeriön poliisiosasto asetti 19.8.2010 poliisimiesvirkojen eroamisikää koskevan selvityshankkeen. Työryhmän puheenjohtajana toimi suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo sisäasiainministeriöstä.

Asian käsittelyä tullaan jatkamaan asetettavassa lainsäädäntöhankkeessa.

> http://www.intermin.fi/julkaisu/302011

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo, 071878 8553