Valtioneuvosto

Työryhmältä esitys määräaikaisia työsuhteita koskevan säännöksen täsmentämiseksi

Lehdistötiedote   •   Loka 07, 2010 21:33 EEST

Kolmikantainen työelämän sääntelytyöryhmä on saanut valmiiksi esityksenä työsopimuslain määräaikaisia työsopimuksia koskevan säännöksen täsmentämisestä. Työryhmän työ perustui työministeri Anni Sinnemäen kesäkuussa 2010 ryhmälle antamaan toimeksiantoon.

Työryhmä ei esitä muutoksia kunkin yksittäisen määräaikaisen työsopimuksen solmimisedellytyksenä olevan perustellun syyn sisältöön. Esityksellä täsmennetään toistuvien määräaikaisten sopimusten käytön edellytyksiä.

Esityksen mukaan toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei olisi sallittua, jos määräaikaisten sopimusten lukumäärän, yhteenlasketun kestoajan tai niiden muodostaman kokonaisuuden perusteella työnantajan työvoiman tarve kyseisessä työssä arvioidaan pysyväksi.

Esityksen tarkoituksena on selkeyttää peräkkäisten määräaikaisten työsopimusten käytön edellytyksiä määrittelemällä niitä kriteereitä, joiden avulla työnantajan tarjolla olevan työn pysyvyyttä tulee arvioida.

Työryhmä ei pitänyt mahdollisena säätää laissa tarkkoja rajoja sille, montako peräkkäistä määräaikaista sopimusta taikka kuinka pitkän ajan kestävää määräaikaisten sopimusten ketjua pidetään sallittuna, vaan asian arviointi edellyttää aina kaikkien asiaan vaikuttavien tekijöiden kokonaisarviointia.

Työministeri Anni Sinnemäki on tyytyväinen työryhmän työn tulokseen.

- Toivon, että ehdotetulla säännöksellä voidaan vähentää perusteettomien toistuvien määräaikaisten sopimusten käyttöä. Työryhmän ehdotus pyritään saattamaan eduskunnan käsiteltäväksi lähiviikkoina, toteaa Sinnemäki.

Työryhmässä olivat edustettuina TEM, STM, EK, SY, KT, VTML, SAK, STTK ja Akava. Suomen Yrittäjät ry. jätti esitykseen täydentävän lausuman ja Kunnallinen työmarkkinalaitos eriävän mielipiteen.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Tarja Kröger, TEM, puh. 010 604 8937 ja 050 396 0196

hallitussihteeri Jan Hjelt, TEM, puh. 010 604 8940 ja 050 396 099