Valtioneuvosto

Työssäoppimis- ja harjoittelupaikkojen saatavuus halutaan turvata

Lehdistötiedote   •   Syys 23, 2010 22:18 EEST

Työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja koulutuksen työelämävastaavuutta edistetään. Työssäoppimis- ja työharjoittelupaikkojen saatavuus halutaan turvata. Pääministeri Mari Kiviniemi, opetusministeri Henna Virkkunen sekä työministeri Anni Sinnemäki allekirjoittivat torstaina valtion, kuntien, työelämän keskusjärjestöjen ja muiden järjestöjen kanssa asiaa koskevan suosituksen. Suosituksen allekirjoittaneet sitoutuvat yhteistyöllä kehittämään korkeakoulujen ja oppilaitosten työelämäyhteyksiä, opettajien työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja opetuksen työelämävastaavuutta. Suosituksen tavoitteena on myös edistää laadullisesti korkeatasoisten työssäoppimis- ja työharjoittelupaikkojen saatavuutta sekä kansainvälisen harjoittelun ja ulkomaalaisten opiskelijoiden työssäoppimisen toteutumista. Erityisesti pienyritysten edellytyksiä työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamiseen parannetaan. Myös työpaikalla tapahtuvaa ohjausta sekä ohjaajien koulutusta ja saatavuutta parannetaan. - Osaavan työvoiman merkitys on ymmärretty ja siitä on pyritty pitämään kiinni. Hallitus on lisännyt nuorten koulutuspaikkoja, ja työpajatoimintaa on laajennettu. Nuorten työllistymistä on tuettu. Nyt on tärkeää yhteistuumin huolehtia siitä, että vaikka ajat ovat vaikeat, kaikille järjestyy tilaisuus työpaikalla oppimiseen ja harjoitteluun, totesi pääministeri Mari Kiviniemi. Opetusministeri Henna Virkkunen nostaa esiin kansainvälisen harjoittelun ja ulkomaiset työssäoppimisjaksot, maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työssäoppimisen ja harjoittelun varmistamisen sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun. - Laadun varmistaminen edellyttää, että työssäoppimisen toteutukseen sitoudutaan kaikilla tahoilla. - Opiskelijoille on tärkeää saada kosketus työelämään jo opintojen aikana. Ensimmäinen oman alan työpaikka löytyy usein opiskeluaikana muodostettujen yhteyksien kautta. Suosituksen avulla edistetään myös pienyritysten yhteyksiä korkeakouluihin ja oppilaitoksiin. Tästä on hyötyä niin yrityksille kuin opiskelijoille, sanoi työministeri Anni Sinnemäki. _ _ _ Suosituksen allekirjoitti kaikkiaan 23 järjestöä. Suositukseen sisältyvät perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, korkeakoulutus sekä työvoimakoulutus ja eräitä muita työmarkkinatoimenpiteitä. Suositus on annettu edellisen kerran vuonna 2005 ja silloin se koski ainoastaan ammatillista koulutusta. _ _ _ Lisätietoja: johtaja Kirsi Kangaspunta (opetus- ja kulttuuriministeriö), puh. 09 160 77252 Suositus on luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulla osoitteessa: http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/Liitteet/suositus.pdf