Aluehallintovirasto

Työsuojeluviranomaiset toivovat malttia työntekoon helteessä

Lehdistötiedote   •   Kesä 09, 2011 18:14 EEST

Odotettu kesäkeli helteineen ei välttämättä koidukaan kaikkien siunaukseksi. Vaikka jäähdytyslaitteistoja on moniin työpaikkoihin asennettu, edelleen useilla työssä olevilla on hellepäivinä tukalat oltavat.

Aluehallintoviraston työsuojeluviranomaisille tulee kesäaikana lämpötiloja ja työn tauotusta koskevia kyselyjä. Kokemus osoittaa, että noin viikon lämpimän kauden jälkeen alkaa yhteydenottoja tulla runsaammin.

Työnantajan velvollisuutena on teknisin toimenpitein huolehtia siitä, että lämpötila työpaikalla pysyy alle +28 asteeseen, kun ulkoilman lämpötila on normaali eli alle hellelukeman +25 astetta. Jos työpaikan ilman lämpötila helteen vuoksi, teknisistä toimenpiteistä huolimatta, ylittää +28 astetta, on kevyitä ja keskiraskaita, pakkotahtisia töitä ryhdyttävä keventämään lyhentämällä työntekijöiden altistusaikaa lämpörasituksessa.

Altistusajoiksi ovat vakiintuneet 50 min tunnissa alle +33° C:n lämpötilassa ja 45 min tunnissa yli +33° C:n lämpötilassa.

Keskittymiskyky alenee helteessä

Vielä korkeammissa lämpötiloissa tai raskaissa ruumiillisissa töissä on ryhdyttävä erityisiin suojelutoimiin. Tällaisia ovat työntekijän lämpösairausriskin selvittäminen, erityisen suojavarustuksen käyttäminen ja usein toistuva työn tauottaminen. Ensisijaisia ovat tietenkin lämpölähteiden eristämiseen ja ilmanvaihtoon liittyvät tekniset ratkaisut.

Työntekijä voi itse vähentää lämpörasitusta valitsemalla työhön sopivan kevyen ja väljän vaatetuksen sekä nauttimalla riittävästi vettä.

Kun työympäristön lämpötila nousee liian korkeaksi, ihmisen lämpötasapaino saattaa järkkyä sisäelinten lämpötilan noustessa liiallisesti. Sydän lyö kuumassa nopeammin kuin normaalissa huoneenlämmössä ja pintaverenkierto vilkastuu. Tästä seuraa lihasten väsymistä ja niiden suorituskyvyn alenemista. Runsas hien tuotanto vaikeuttaa elimistön neste- ja suolatasapainon ylläpitoa. Jos neste- ja suolavajetta ei korvata, sisäelinten lämpötilojen nousu kiihtyy ja elimistön kuivuminen kuormittaa verenkiertoa ja sydäntä. Ilman suojatoimia kuumatyöstä saattaa seurata lämpökouristuksia, jopa lämpöhalvaus.

Työnantajankaan etu ei ole se, että työpaikalla tuskaillaan liiallisen kuumuuden kanssa - keskittymiskyky alenee, työteho laskee ja tapaturmariski nousee, kun lämpötila nousee liian korkeaksi. Saunaa muistuttava toimisto taikka myymälä ei välttämättä anna hyvää kuvaa yrityksestä asiakkaille. Lisäksi monet laitteet saattavat saada toimintahäiriöitä.

 

Lisätietoja aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueilta:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,
vaihde puh. 020 636 1040 / työympäristöpäivystys

Lounais-Suomen aluehallintovirasto:
tarkastaja Kristina Alakylä  puh. 040-7271909
kristina.alakyla@avi.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto:
työsuojelun vastuualueen johtajan sijainen MarkkuRäsänen puh. 040 528 1508
markku.rasanen@avi.fi

Itä-Suomen aluehallintovirasto,
työolosuhdepäivystäjä, vaihde puh. 020 636 1030

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto,
tarkastaja Jari Toivonen p. 044-7159519
jari.toivonen@avi.fi

 

www.tyosuojelu.fi