Eduskunta

Työterveyslaitoksen tutkimusryhmä selvittää rakennusten kosteus- ja homeongelmaa

Lehdistötiedote   •   Marras 16, 2011 21:21 EET

Arviolta jopa 600 000 - 800 000 suomalaista voi altistua päivittäin kosteus- ja homevaurioille. Ongelmien syitä ja vaikutuksia arvioiva tutkimus valmistuu elokuun 2012 loppuun mennessä ja toimii yhtenä pohjana tarkastusvaliokunnan työlle. Valiokunta tulee tutkimuksen valmistuttua kuulemaan laajasti eri alojen asiantuntijoita sekä tutkimuksesta että ongelman vaihtoehtoisista ratkaisuista.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan vireillepanemassa tarjouskilpailussa Työterveyslaitoksen tutkimusryhmä valittiin selvittämään rakennusten kosteus- ja homevaurioiden syitä, laajuutta ja vaikutuksia. Professori Kari Reijulan johtamaan tutkijaryhmään kuuluu useita eri tieteenalojen asiantuntijoita.

Viime vuosina esitettyjen karkeiden arvioiden mukaan huonon sisäilman taloudelliset kokonaiskustannukset ovat yli 3 miljardia euroa vuodessa. Arviolta jopa 600 000 – 800 000 suomalaista voi altistua päivittäin kosteus- ja homevaurioille kodeissa, työpaikoilla tai muissa julkisissa rakennuksissa. Kosteus- ja homeongelmien on arvioitu aiheuttavan vuosittain terveydenhuoltojärjestelmällemme yli 200 miljoonan euron kustannukset.

Tarkastusvaliokunnan tilaamassa tutkimuksessa tuotetaan uutta ajankohtaista tietoa aiheesta ja tarkastelun kohteena on koko Suomen rakennuskanta. Erilaisten arvioiden mukaan kosteus- ja homevauriot ovat yleisiä kaikissa rakennustyypeissä käyttötarkoituksesta ja omistuspohjasta riippumatta. Esimerkiksi erilaisissa julkisissa rakennuksissa, kuten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kouluissa ja päiväkodeissa, kosteus- ja homevauriot näyttävät olevan yleisiä.