Aluehallintovirasto

Työtodistusjutussa sakot yrittäjälle

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 23:16 EET

Pirkanmaan käräjäoikeus on 3.2.2011 tuominnut Ylöjärvellä toimivan pienyrityksen vastuuhenkilön 8 päiväsakon sakkoihin työsopimuslakirikkomuksesta. Yrittäjän tuloilla sakkoja kertyi 1.168 €. Lisäksi hänet määrättiin korvaamaan rikosasian todistelukustannuksia 58 €.

Käsiteltävänä oli tapaus, jossa yrittäjä oli tammikuussa 2010 laiminlyönyt antaa entiselle työntekijälleen työtodistuksen tämän sitä pyydettyä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue oli yrittäjältä työtodistusta karhunnut pariinkin kertaan, mutta tuloksetta. Tämän jälkeen työsuojeluviranomainen ilmoitti asian rikoksena poliisille.

Yrittäjä vetosi käräjillä siihen, että hän oli lähettänyt työtodistuksen postissa entiselle työntekijälleen eikä katsonut olevansa velvollinen enää toista antamaan.

Käräjäoikeus totesi, että yleisen elämänkokemuksen mukaan ei voida pitää uskottavana sitä, että työntekijä olisi työtodistuksen saatuaan jättänyt sen toimittamatta KELAan ja olisi sen takia joutunut vaikeuksiin työttömyysturva-asioissaan. Lisäksi oli huomattava, että työsuojeluviranomainen oli useampaan otteeseen karhunnut työtodistusta. Tämän vuoksi käräjäoikeus katsoi, että työntekijän väite siitä, että hän ei ollut työtodistusta saanut, oli uskottava. Yrittäjä oli näin laiminlyömällä antaa työtodistuksen syyllistynyt rangaistavaan tekoon.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue karhusi viime vuonna pitkälti toistasataa työtodistusta ja sen lisäksi kymmeniä palkkalaskelmia. Jostakin syystä osalle työnantajista näiden asiakirjojen laadinta näyttää olevan vaikeaa, muutamille lähes ylivoimaista. Mikäli työsuojeluviranomaisen karhukirje ei tuota tulosta, asia ilmoitetaan säännöllisesti rikoksena poliisille. Seurauksena laiminlyönnistä on sakot joko rangaistusvaatimusmenettelyssä taikka käräjäoikeudessa. Velvollisuutensa laiminlyönyt voidaan lisäksi tuomita korvaamaan rikoksellaan aiheuttamansa vahingot.

Työtodistus on tarpeellinen mm. työttömyys- ja eläketurvaa koskevien asioiden hoitamisessa ja työpaikkaa etsittäessä.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 10/5982

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 040-528 1506