Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Työttömiä Etelä-Savossa tuhat vähemmän kuin viime lokakuussa

Lehdistötiedote   •   Marras 22, 2011 11:33 EET

Etelä-Savossa oli lokakuun lopussa työttömänä 6 209 henkilöä eli 9,4 % työvoimasta.Työttömien määrä aleni lokakuussa vuodentakaisesta noin tuhannella, mistä neljäsosa selittyy henkilökohtaisesti lomautettujen määrän alenemisella. Miehiä oli Etelä-Savossa vuodentakaiseen verrattuna työttömänä 600 vähemmän    (-14 %) ja naisia 400 vähemmän (-13 %). 

Koko maassa työttömiä oli lokakuun lopussa 210 000 eli noin 14 000 vähemmän kuin syyskuussa ja 30 600 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa koko maassa 8 %.  

Yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita oli Etelä-Savossa lokakuun lopussa 1 724 eli 90 enemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 627, mikä on 110 vähemmän kuin syyskuussa ja 198 vähemmän kuin vuosi sitten. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli lokakuussa 2 962 ja yli 55-vuotiaita työttömiä 2 155 eli 35 % työttömistä.  

Lokakuun lopussa Etelä-Savon pienimmät työttömyysasteet olivat Juvalla (6,7 %) ja Pieksämäellä (7,2 %). Korkeimmat työttömyysasteet olivat Savonlinnassa ja Rantasalmella (11,4 %) sekä Enonkoskella (11,7 %). 

Työpaikat työnvälityksessä 

Lokakuun aikana Etelä-Savon TE-toimistoissa oli avoinna 867 työpaikkaa, mikä on 16 % enemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Kuukauden lopussa avoimia työpaikkoja oli 390. 

Lomautukset  

Etelä-Savossa oli lokakuun lopussa henkilökohtaisesti lomautettuna hieman yli 200 henkeä. Ryhmälomautusten piirissä oli lisäksi lokakuun lopussa noin 150 henkilöä.  

Työllistämis- ja koulutustoimenpiteet 

Työhallinnon toimenpitein työhön tai työharjoitteluun sijoitettuna tai työvoimakoulutuksessa oli Etelä-Savossa lokakuun lopussa 556 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Työhallinnon tuella työhön sijoitettuna oli Etelä-Savossa lokakuun lopussa 1 794 henkilöä, mikä on 13 enemmän kuin syyskuun lopussa, mutta 286 vähemmän kuin vuosi sitten. Työvoimakoulutuksessa oli lokakuun lopussa 721 henkilöä, mikä oli 272 vähemmän kuin vuosi sitten. 

Nuorisotyöttömyyden kehitys Etelä-Savossa viime vuosina 

Tämän katsauksen liitteenä esitetään graafeina alle 25-vuotiaiden työttömyyden kehitystä vuosina 2008 – 2011 Etelä-Savossa seutukunnittain. Vuosina 2009 ja 2010 nuoria oli työttömänä kaikkina kuukausina vuotta 2008 enemmän. Nuorten työttömien määrä vaihtelee suuresti vuoden mittaan, joten vertailu on paikallaan vain eri vuosien saman kuukauden välillä. Lokakuusta 2009 alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on laskenut Savonlinnan seudulla 43 %, Pieksämäen seudulla 40 %, mutta  Mikkelin seudulla vain 31 %. 

Lokakuun 2011 työllisyyskatsaus (ml. tilastot)

Lisätietoja:

Ennakointiasiantuntija Merja Toijonen, Etelä-Savon ELY-keskus,
p. 0400 012 179
 

TE-toimistot: 
Juvan TE-toimisto, johtaja Ritva Malinen-Parkkinen, p. 050 396 1515
Mikkelin TE-toimisto, vs. johtaja Sirkka Rytkönen, p. 050 396 1535
Pieksämäen TE-toimisto, vs. johtaja Aira Janhunen, p. 050 396 1544
Savonlinnan TE-toimisto, johtaja Ritva Muhonen, p. 050 396 1545