Valtioneuvosto

Työttömyyden väheneminen kiihtyi elokuussa

Lehdistötiedote   •   Syys 21, 2010 19:49 EEST

Työttömien työnhakijoiden määrä laski elokuussa 12 700:lla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.. Työ- ja elinkeinotoimistoissa (TE-toimistoissa) oli elokuun lopussa yhteensä 256 800 työtöntä työnhakijaa. Tiedot ilmenevät 21.9.2010 julkaistussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon perustuvassa Työllisyyskatsauksessa

Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta ainoastaan Varsinais-Suomessa (5 %) ja Uudellamaalla (1 %). Työttömyys väheni eniten Etelä-Pohjanmaalla (-16 %), Pohjois-Karjalassa (-12 %) ja Pohjanmaalla (-12 %).

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys nousi edellisen vuoden elokuuhun verrattuna kuudessa ammattiryhmässä; eniten korkeimmin koulutettujen ammattiryhmässä, kaupallisessa työssä sekä luokittelemattomassa työssä. Työttömyys väheni rakennus- ja kaivosalan työssä, teollisessa työssä, maa- ja metsätaloustyössä sekä palvelutyössä.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 33 700 eli 3 100 vähemmän vuotta aikaisemmin. Sen sijaan pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi 15 900:lla viime vuoden elokuuhun verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä oli elokuun lopussa 57 000.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin elokuun aikana 41 700, mikä on 9 800 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli elokuussa avoinna 62 000 työpaikkaa, mikä on 11 900 enemmän kuin vuosi sitten. Kuukauden lopussa edelleen avoinna olevattyöpaikat (26 400) olivat vähentyneet ainoastaan palvelutyössä ja luokittelemattomassa työssä. Avoimien työpaikkojen määrä oli lisääntynyt kahdeksassa ammattiryhmässä; eniten teollisessa työssä, kaupallisessa työssä sekä terveydenhuolto- ja sosiaalialan työssä.

Työ- ja elinkeinohallinnon työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettuna oli elokuun lopussa 82 400 henkilöä, mikä oli 7 200 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Lomautettuina arviolta noin 27 000 henkilöä

Työnvälitystilastoon sisältyvien henkilökohtaisesti lomautettujen ja lyhennetyllä työviikolla olevien sekä ryhmälomautusten erillisseurannan lukumäärien perusteella arvioidaan, että koko maassa oli voimassa olevien lomautusten piirissä elokuun lopussa yhteensä noin 27 000 henkilöä, mikä oli 48 000 vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Heinäkuusta lomautettujen kokonaismäärä väheni 6 000:lla.

Työ- ja elinkeinotoimistoihin henkilökohtaisesti ilmoittautuneita lomautettuja oli elokuun lopussa yhteensä 14 200 eli 14 300 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Heinäkuusta henkilökohtaisesti lomautettujen määrä väheni 3 000:lla. Lisäksi lyhennetyllä työviikolla oli elokuun lopussa 3 200 työnhakijaa, mikä on 600 vähemmän kuin viime vuoden elokuussa.

Ryhmälomautusten erillisseurannan perusteella koko maassa oli ryhmälomautettuna elokuun lopussa 11 300 henkilöä eli 33 400 vähemmän kuin viime vuonna syyskuun puolivälissä. Ryhmälomautettujen määrä väheni heinäkuusta 2 700:lla. Ryhmälomautuksia oli eniten Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella.

Toimialoittain tarkasteltuna ryhmälomautuksia oli eniten koneiden ja laitteiden valmistuksen, metallituotteiden valmistuksen sekä sähkölaitteiden valmistuksen toimialoilla. Ryhmälomautuksia oli yhteensä 304 työnantajalla. Ryhmälomautetuista oli kokoaikaisesti lomautettuja 7 300 ja lyhennetyllä työviikolla 3 400 henkilöä. Määräaikaisten ryhmälomautusten keskimääräinen kesto oli 46 päivää.

Voimassa olevien lomautusten lisäksi TE-toimistoilla oli elokuun lopussa työnantajien tekemien ennakkoilmoitusten perusteella tiedot 5 900 henkilön mahdollisesti toteutuvista tulevista lomautuksista. Edellisen vuoden syyskuun puolivälistä määrä väheni 27 000:lla ja heinäkuusta 2 100:lla.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 7,3 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli elokuussa 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sekä palkansaajien että yrittäjien määrä lisääntyi. Työllisyysaste oli 68,8 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuoden elokuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 197 000, mikä on 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,3 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

TEM:n Työllisyyskatsaus on luettavissa ministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Ryhmälomautusten erillisseurannan tiedot löytyvät osoitteesta www.tem.fi/ryhmalomautusseuranta

Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus: www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html

Lisätiedot:

erikoissuunnittelija Petri Syvänen, TEM, puh. 010 604 8050

erikoissuunnittelija Mikko Kauppinen, TEM, puh. 010 604 8045