Valtioneuvosto

Työttömyys väheni ja avoimet työpaikat lisääntyivät toukokuussa

Lehdistötiedote   •   Kesä 21, 2011 13:06 EEST

Toukokuussa työttömien työnhakijoiden määrä laski 25 400:lla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työ- ja elinkeinotoimistoissa (TE-toimistoissa) oli toukokuun lopussa yhteensä 226 700 työtöntä työnhakijaa. Tiedot ilmenevät 21.6.2011 julkaistusta työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon perustuvasta Työllisyyskatsauksesta.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Työttömyys väheni eniten Etelä-Pohjanmaalla ( 21 %), Pohjanmaalla ( 19 %) ja Pohjois-Savossa ( 15 %). Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys väheni kaikissa ammattiryhmissä; eniten teollisessa työssä, korkeimmin koulutettujen ammattiryhmässä sekä hallinto- ja toimistotyössä.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa 26 100 eli 6 500 vähemmän kuin vuotta aikai-semmin.

Pitkäaikaistyöttömien eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä lisääntyi 4 200:lla edellisen vuoden toukokuuhun verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä oli toukokuun lopussa 56 400 henkilöä. Yli 55 vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi 1 100:lla toukokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajan-kohdasta.

Lisää uusia avoimia työpaikkoja

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin toukokuun aikana 52 800, mikä on 14 800 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Kaikkiaan toukokuussa oli avoinna 89 100 työpaikkaa, mikä on 19 100 enemmän kuin vuosi sitten.

Kuukauden lopussa edelleen avoinna olevat työpaikat (33 900) olivat vähentyneet ainoastaan maa- ja metsätaloustyössä sekä luokittelemattomassa työssä. Avoimet työpaikat olivat lisääntyneet eniten teollisessa työssä, korkeimmin koulutettujen ammattiryhmässä sekä kaupallisessa työssä.

Työ- ja elinkeinohallinnon työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettuna oli toukokuun lopussa 113 200 henkilöä, mikä oli 11 700 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Toimenpiteillä sijoitettujen aktivointiaste oli toukokuun lopussa 33,3 prosenttia, joka oli 4,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Lomautettuina arviolta noin 16 000 henkilöä

Työnvälitystilastoon sisältyvien henkilökohtaisesti lomautettujen ja lyhennetyllä työviikolla olevien sekä ryhmälomautusten erillisseurannan lukumäärien perusteella arvioidaan, että koko maassa oli voimassa olevien lomautusten piirissä toukokuun lopussa yhteensä noin 16 000 henkilöä, mikä oli yli 25 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Huhtikuuhun verrattuna lomautettujen kokonaismäärä väheni yli 6 000:lla.

Työ- ja elinkeinotoimistoihin henkilökohtaisesti ilmoittautuneita lomautettuja oli toukokuun lopussa yhteensä 10 900 eli 7 300 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Huhtikuusta henkilökohtaisesti lomautettujen määrä väheni 5 200:lla. Lisäksi lyhennetyllä työviikolla oli toukokuun lopussa 2 000 työnhakijaa, mikä on 2 000 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Ryhmälomautusten erillisseurannan mukaan koko maassa oli ryhmälomautettuna toukokuun lopussa 3 100 henkilöä eli 16 300 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Ryhmälomautettujen määrä väheni huhtikuusta 1 400:lla.

Ryhmälomautuksia oli eniten Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella. Toimialoittain tarkasteltuna ryhmälomautuksia oli eniten koneiden ja laitteiden valmistuksen, metallituotteiden valmistuksen sekä sahatavaranja puutuotteiden valmistuksen toimialoilla. Ryhmälomautetuista oli kokoaikaisesti lo-mautettuja 2 100 ja lyhennetyllä työviikolla 1 000 henkilöä. Määräaikaisten ryhmälomautusten keskimääräinen kesto oli 54 päivää.

Voimassa olevien lomautusten lisäksi TE-toimistoilla oli toukokuun lopussa työnantajien tekemien ennakkoilmoitusten perusteella tiedot 4 700 henkilön mahdollisesti toteutuvista tulevista lomautuksista. Edellisen vuoden toukokuun lo-pusta määrä väheni 5 500:lla.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 9,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli toukokuussa 30 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 69,2 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuoden toukokuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 274 000, mikä on 19 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,8 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

TEM:n Työllisyyskatsaus on luettavissa ministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Tietoa Työnvälitystilaston muutoksista vuoden 2011 alussa löytyy osoitteesta: http://www.tem.fi/files/29258/Muutokset_2011.pdf

Ryhmälomautusten erillisseurannan tiedot löytyvät osoitteesta www.tem.fi/ryhmalomautusseuranta

Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus: http://www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, puh. 010 604 805