Valtioneuvosto

Työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskuri kasvaa ja työttömyysvakuutusmaksut nousevat

Lehdistötiedote   •   Marras 26, 2010 19:05 EET

Työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskurin enimmäismäärää korotetaan. Suhdannepuskurin enimmäismäärä on jatkossa 5,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruinen, kun se nykyisin on 3,6 prosenttiyksikköä. Korotuksen jälkeen puskurin enimmäismäärä ei täyty yhtä nopeasti kuin nyt, ja tarve maksujen muutokseen vähenee.

Työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskurilla turvataan rahaston maksuvalmius ja tasataan suhdannevaihteluista johtuvia muutoksia työttömyysvakuutusmaksuihin.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu ja työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu nousevat 0,2 prosenttiyksikköä. Vuonna 2011 palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,6 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on ensi vuonna 0,8 prosenttia palkasta palkkasumman 1 879 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,2 prosenttia palkasta.

Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on ensi vuonna 0,20 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,8 prosenttia palkasta.

Aiemmin on jo vahvistettu työeläke- ja sairausvakuutusmaksujen määrät. Sairausvakuutuslain, tapaturmavakuutuslain ja työttömyysturvalain mukaisista etuuksista vähennetään 60 prosenttia työntekijän työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja sairausvakuutuksen päivärahamaksun yhteismäärästä. Vuonna 2011 vähennyksen määrä on 3,67 prosenttia (3,5 prosenttia vuonna 2010).

Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 25. marraskuuta, ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Laki tulee voimaan 1.1.2011.

LisätietojaHallitusneuvos Esko Salo, puh. 09 160 73180, etunimi.sukunimi@stm.fi