Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Työvoiman saatavuus on Kainuussa edelleen vaikeinta hoiva-alalla

Lehdistötiedote   •   Helmi 17, 2011 19:51 EET

Uuden henkilöstön rekrytointivaikeudet ovat vaivanneet terveydenhuollossa ja sosiaalialalla jo pitkään, eikä esimerkiksi lääkäreiden ja sairaanhoitajien saatavuus näytä helpottuvan seuraavan puolen vuoden aikana. Näin arvioidaan Kainuun ELY-keskuksen ja TE-toimistojen laatimassa uusimmassa ammattibarometrissa.  Myös taloushallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyöhön tarvittaisiin lisää osaajia. Teollisuuden aloista konepaja-alalla työvoiman kysyntä on kasvussa ja joissakin alan ammateissa osaavista työntekijöistä alkaa olla jo pulaa. Sen sijaan elektroniikkateollisuuden kokoonpanotyön siirtyminen pois Kainuusta näkyy siten, että tietoliikenne- ja elektroniikka-asentajista sekä sähkö-, elektroniikka- ja teleteknisten laitteiden kokoojista kuten myös alan insinööreistä ja teknikoista on ylitarjontaa.

Toimistotyöntekijöiden työllistymisen arvioidaan jatkossakin olevan vaikeaa, sillä ammattialan työnhakijoita on selvästi enemmän kuin alan avoimia työpaikkoja. Myyntiedustuksessa ja puhelinmyynnissä työpaikkoja on runsaasti tarjolla, mutta provisiopalkkaiseen työhön on usein vaikeuksia saada työntekijöitä.

Ammattibarometrin arviot perustuvat TE-toimistojen asiantuntijanäkemyksiin alueen keskeisten ammattien työvoiman kysyntä- ja tarjontanäkymistä. Taustatietona barometrin laadinnassa käytetään muun muassa tilastotietoa TE-toimistoissa avoimena olleista työpaikoista ja työttömien työnhakijoiden määrästä edeltävältä puolelta vuodelta. Ammattibarometri laaditaan kolme kertaa vuodessa.

Ammattibarometria hyödynnetään koulutussuunnittelussa, TE-toimistojen työnvälityksessä, koulutus- ja ammattitietopalvelussa ja työnhakuryhmissä. Ammattibarometrista on saatavana myös TE-toimistoaluekohtaiset yhteenvedot sekä ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

Kainuun ammattibarometri ja alueen TE-toimistojen vertailu sekä toimistokohtaiset ammattibarometrit ovat saatavissa täältä. 

Lisätietoja:

Juha Puranen, strategiapäällikkö, Kainuun ELY-keskus,
puh. 044 515 1375,
juha.puranen@ely-keskus.fi
Hannu Ahvenjärvi, suunnittelija, Kainuun ELY-keskus,
puh. 050 395 5081,
hannu.ahvenjarvi@ely-keskus.fi
sekä Kainuun alueen TE-toimistot,
http://www.mol.fi/mol/fi/toimistot.jsp