Eduskunta

Ulkoasiainvaliokunta esittää strategisen ohjauksen parantamista johdonmukaisuuden lisäämiseksi

Lehdistötiedote   •   Helmi 18, 2011 22:21 EET

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta korostaa hallituksen toimenpidekertomuksesta antamassaan mietinnössä (UaVM 13/2010 vp – K 5/2010 vp) kauppa-, ympäristö, maatalous- ja turvallisuuspolitiikan merkitystä kehityksen edistämiseksi.

Tämä edellyttää laajakatseisempaa yhteistoimintaa. Kehitysavulla yksin ei tuloksia saada.

Valiokunta peräänkuuluttaa vahvempaa poliittista ohjausta hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan toimesta johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Valiokunta katsoo, että UTVA, TP-UTVA ja EU-ministerivaliokunta antavat hyvät puitteet esimerkiksi ympäristöön ja kehitykseen tai turvallisuuteen ja kehitykseen liittyvien strategisten linjausten tekemiseen. Näin politiikkalohkoja, joissa useilla ministeriöillä on toimivaltaa, voitaisiin ohjeistaa kokonaisvaltaisemmin.

Valiokunta esittää, että kansallista EU-koordinaatiota käytetään säännönmukaisesti kehityspoliittisen johdonmukaisuuden toteuttamiseksi.

Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan vahvistamiseksi esitetään kehityksen ja turvallisuuden strategista toimintalinjausta. Voimavarojen käytön tehostamiseksi valiokunta esittää tutkittavaksi ulko- puolustus- ja sisäministeriöiden yhteisen kriisinhallintaan tarkoitetun vakautusrahaston perustamisedellytyksiä.

Valiokunta ei ole tyytyväinen hallituksen raportointiin kehityspoliittisen johdonmukaisuuden toteutumisesta. Valiokunta kuulikin keskeisiä ministereitä ja useita asiantuntijoita tämänkertaista mietintöä laatiessaan. Valiokunta esittää, että hallituksen toimenpidekertomuksessa raportoidaan vastaisuudessa kehityspoliittisen johdonmukaisuuden toteutumisesta eri hallinnonaloilla.

Valiokunta korostaa, että kehityspolitiikan arviointia tulee kehittää merkittävästi vaikuttavuuden ja tulosten mittaamiseksi, ja sen osaksi tulee säännönmukaisesti liittää myös läpileikkaavat teemat. Seurannassa on pyrittävä kokonaisvaltaisempaan eri politiikkojen vaikutuksia mittaavan arvion kehittämiseen.

Lisätiedot:
Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Salolainen 09 432 3105, 050 512 270
Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi 09 432 2105, 050 550 7546