Eduskunta

Ulkoasiainvaliokunta korostaa yhteistoiminnan tärkeyttä ja eduskunnan tiedonsaantioikeutta perustuslain uudistuksessa

Lehdistötiedote   •   Loka 13, 2010 14:52 EEST

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta korostaa sekä hallituksen että presidentin yhteistyövelvoitetta ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä eduskunnan rajoittamatonta tiedonsaantioikeutta kansainvälisistä asioista.

Valiokunnan kannanotot sisältyvät lausuntoon perustuslain muuttamisesta (UaVL 5/2010). Valiokunta korostaa eduskunnan rajoittamatonta tiedonsaantioikeutta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja katsoo, että pelkästään ministerien harkinnassa oleva suullinen tiedottaminen ei riitä. Valiokunta edellyttää, että valtioneuvosto antaa ulkoasiainvaliokunnalle oma-aloitteisesti ja säännönmukaisesti selvityksiä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja että tiedottaminen kattaa myös tasavallan presidentin keskeiset ulkopoliittiset toimet.

Hallitus haluaa esityksessään (HE 60/2010) vahvistaa pääministerin asemaa kirjaamalla perustuslakiin selkeästi, että Eurooppa-neuvostossa ja muissa valtion ylimmän johdon edustusta vaativassa EU:n muussa toiminnassa Suomea edustaa pääministeri. Ulkoasiainvaliokunta pitää ehdotusta perusteltuna.

Valiokunnan saaman selvityksen perusteella hallituksen ja presidentin yhteistoiminta ja yhteistyö ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ovat toimineet hyvin. Valiokunta katsoo, että näin tulee olla jatkossakin. Valiokunta korostaa, että muodostettaessa Suomen kantaa merkittäviin ulko- ja turvallisuuspoliittisiin unioniasioihin valtioneuvoston tulee toimia läheisessä yhteistyössä presidentin kanssa Suomen ulkopolitiikan yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden turvaamiseksi. Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan ja tasavallan presidentin yhteiskokouksen (ns. TP-UTVA) merkitys korostuu entisestään käytännön yhteistoiminnassa. Valiokunta pitää tärkeänä kehittää tämän yhteiskokouksen suunnitelmallisuutta ja valmistelua edesauttamaan yhteisten linjausten toteutumista.

Valiokunta jätti perustuslakivaliokunnan tarkemmin arvioitavaksi, mikä menettelytapa olisi soveltuvin eduskunnan kannan selvittämiseksi, jos se joutuu ratkomaan hallituksen ja presidentin välistä ristiriitaa.

Vasemmistoliiton edustajat ulkoasiainvaliokunnassa ovat jättäneet lausuntoon eriävän mielipiteensä.

Lisätiedot:
Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Salolainen 09 432 3105, 050 512 270
Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi 09 432 2105, 050 550 7546