Eduskunta

Ulkoasiainvaliokunta perää romanien ihmisoikeuksien toteutumista EU:ssa

Lehdistötiedote   •   Loka 04, 2010 11:24 EEST

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta katsoo, että kukin EU-maa on ensisijaisesti itse vastuussa romaniväestön ihmisoikeuksien toteutumisesta alueellaan.

EU:n alueella asuu 9–10 miljoonaa romania, joiden tilanne on etenkin eräissä uusissa jäsenmaissa huono. Ihmisoikeudet ovat keskeinen osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja valiokunta perää hallitukselta aloitteellisuutta, jotta kaikki EU-maat hoitaisivat romanien ihmisoikeudet kuntoon.

Valiokunta on antanut lausuntonsa (UaVL 4/2010) valtioneuvoston selvityksestä, joka koskee Suomen ja EU:n toimia romanien aseman parantamiseksi. Valiokunta korostaa, että ongelmien syihin pitää puuttua alkuperämaissa, erityisesti Romaniassa ja Bulgariassa, mutta että kestävät ratkaisut vaativat myös kansainvälistä yhteistyötä. Yhtälailla tärkeää on, että kaikki EU-maat soveltavat yhtenäisesti ihmisten vapaata liikkumista ja käännytyksiä koskevia periaatteita. Valiokunta muistuttaa, että EU:n komission pitää valvoa, että jäsenmaat noudattavat yhteisiä velvoitteita.

Jäsenmaat ovat olleet haluttomia käyttämään EU:n tarjoamia resursseja romanien aseman parantamiseksi, minkä lisäksi rakennerahastojen varoja on ollut hallinnollisista syistä hankala ohjata todellisten ongelmien korjaamiseen. Ulkoasiainvaliokunnan mielestä Schengen-arviointiprosessia Romanian ja Bulgarian osalta tulisi käyttää täysimääräisesti hyväksi romanien aseman kohentamiseen.

Valiokunta kiittelee Suomen viime vuonna valmistuneen romanipoliittisen ohjelman kansainväliseen toimintaan liittyviä aloitteita. Suomella on muulle Euroopalle hyviä esimerkkejä syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden edistämisestä.

Lisätiedot:
Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Salolainen 09 432 3105, 050 512 270
Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi 09 432 2105, 050 550 7546