Valtioneuvosto

Ulkomaalaislakiin ehdotetaan EU:n paluudirektiivin mukaisia muutoksia

Lehdistötiedote   •   Loka 21, 2010 19:26 EEST

Hallitus esittää, että ulkomaalaislakiin lisättäisiin säädökset vapaaehtoisen paluun mahdollisuudesta ja säilöönottoajan pituudesta. Muutosesitykset perustuvat EU:n paluudirektiiviin, joka pitää kansallisesti panna täytäntöön 24.12.2010 mennessä. Hallitus sopi esityksen sisällöstä tänään ja tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Ulkomaalaislaissa säädettäisiin jatkossa, että käännyttämis- tai karkottamispäätöksen yhteydessä annettaisiin henkilölle seitsemästä kolmeenkymmeneen päivään aikaa poistua maasta vapaaehtoisesti. Vapaaehtoiseen paluuseen ei kuitenkaan annettaisi mahdollisuutta, jos viranomainen epäilee henkilön mahdollisesti pakenevan tai hän on vaaraksi yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle.

Ulkomaalaislaissa ei tällä hetkellä ole enimmäisaikaa säilöönotolle. Käytännössä säilöönoton perustetta seuraa käräjäoikeus, joka kahden viikon välein käsittelee säilöönoton tarpeellisuuden. Yleisimmin ulkomaalainen otetaan säilöön maasta poistamisen yhteydessä. Ulkomaalaislakiin lisättäisiin säännös, jossa säilöönoton enimmäisaika olisi määritelty kuudeksi kuukaudeksi. Perustelluista syistä säilöönottoa voitaisiin jatkaa 12 kuukauteen asti. Suomessa säilöönottoajat ovat käytännössä olleet ehdotettuja maksimiaikoja lyhemmät eikä enimmäisajan käyttöönoton ole tarkoitus muuttaa olemassa olevaa käytäntöä säilöönoton keston suhteen.

Hallituksen esitys paluudirektiivin mukaisista muutoksista ulkomaalaislakiin on saatavilla verkkosivulta: http://www.intermin.fi/suomi/paluudirektiivi

Lisätietoja: ylitarkastaja Harri Sivula, 071878 8623