Valtioneuvosto

Ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta lakiesitys

Lehdistötiedote   •   Marras 26, 2010 19:10 EET

Hallitus antoi 25.11.2010 esityksen uudeksi laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta. Nykyinen, vuodelta 1992 peräisin laki kumottaisiin. Lain tarkoituksena olisi seurata, ja erittäin tärkeän kansallisen edun vaatiessa, rajoittaa vaikutusvallan siirtymistä ulkomaalaisille toimijoille eräissä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta kriittisissä yrityksissä. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä 26.11.

Esityksen lähtökohtana on positiivinen suhtautuminen ulkomaalaisomistukseen. Viranomaisilla tulee kuitenkin olla mahdollisuus valvoa nykyistä paremmin huoltovarmuuden ja maan turvallisuuden kannalta keskeisten yhtiöiden omistuspohjaa ja tarvittaessa rajoittaa ulkomaalaisomistusta tällaisissa yhtiöissä.

Myös useat muut EU-maat ovat viime vuosina tarkistaneet ulkomaisia investointeja koskevaa lainsäädäntöään siltä osin, kuin kyseessä on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takaamiseksi tarpeellinen seuranta.

Seurannan kohteena olisivat yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta kriittiset suomalaiset yritykset.

Vain puolustus- ja kaksikäyttötuotesektorin yritysostot edellyttäisivät aina hakemuksesta etukäteen tapahtuvaa viranomaisen vahvistusta. Muut yritysostot olisivat ilmoituksenvaraisia. Kaksikäyttötuote on hyödyke, joka soveltuu normaalin siviilikäytön lisäksi myös sotilaallisiin tarkoituksiin.

Puolustusvälineteollisuuden osalta seuranta koskisi kaikkia ulkomaisia omistajia. Muilta osin seuranta koskisi vain ulkomaisia omistajia, joilla on kotipaikka EU- ja EFTA-valtioiden ulkopuolella.

Yritysostolla tarkoitetaan toimintaa, jonka johdosta ulkomainen omistaja saa osakeyhtiössä omistukseensa vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä tai vastaavan tosiasiallisen vaikutusvallan muussa yhteisössä tai liikkeessä.

Yritysostojen seurantaa ja vahvistamista koskevat viranomaisasiat käsittelisi työ- ja elinkeinoministeriö. Jos yritysosto voi aiheuttaa erittäin tärkeän kansallisen edun vaarantumisen, vahvistamista koskeva asia käsitellään valtioneuvostossa.

Yritysostojen seurantajärjestelmä toteutettaisiin hallinnollisesti selkeällä ja yksinkertaisella tavalla ministeriön ja sen keskeisten yhteistyöviranomaisten yhteistyönä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lisätiedot:

johtaja Henrik Räihä, TEM, puh. 010 606 3617