Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Ulkomaankaupan tutkinnolla kansainvälistä kilpailukykyä yritykselle

Lehdistötiedote   •   Marras 21, 2011 22:35 EET

Ulkomaankaupan asiantuntija- tai esimiestehtävissä työskenteleville suunnattu koulutus, joka tähtää ulkomaankaupan erikoisammattitutkintoon, käynnistyy Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) täydennyskoulutuksena 8.2.2012. Hakuaika koulutukseen on nyt.

Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnon suorittaminen lisää osallistujien valmiuksia työskennellä kansainvälisissä liiketoimintaympäristöissä. Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa keskitytään oman yrityksen kilpailukyvyn ja kansainvälisen vientitoiminnan kehittämiseen. Koulutus vahvistaa ymmärrystä kansainvälisen toiminnan periaatteista ja käytännöistä.

Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto on suunnattu yrityksen, tuotteen, tuoteryhmän tai markkina-alueen vientitoiminnasta vastaaville. Tutkinnon suorittajilta edellytetään soveltuvaa työkokemusta, hyvää kielitaitoa sekä tietotekniikan perusteiden hallintaa.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti verkkoa hyödyntäen. Lähiopetuspäiviä on kymmenen puolentoista vuoden aikana, ja osa opetuksesta on englanninkielistä. Lähipäivät järjestetään Hämeenlinnassa.

Tutkinto suoritetaan omalla työpaikalla omissa työtehtävissä. Jokaiselle tehdään henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon ja valmistavan koulutuksen suorittamiseksi. Tutkinnon suorittaneet saavat virallisen todistuksen.

Valmistavan koulutuksen teemoja ovat
• Yrityksen kansainvälistymisen mahdollisuuksien arviointi
• Kansainvälisen kaupan suunnittelu ja tiedonhaku
• Kansainvälisen markkinoinnin suunnittelu ja organisointi
• Oma johtajuus, henkilöstövoimavarojen johtaminen
• Vientitoiminnan toteuttaminen, vientikampanjan suunnittelu ja organisointi
• Myyntityön suunnittelu ja toteutus
• Kauppasopimuksen solmiminen, sopimusneuvottelut

Asiantuntijoina toimivat Jorma Hokkanen ja Antti Isoviita HAMKin International Business -koulutusohjelmasta.

Hakeutuminen koulutukseen 9.1.2012 mennessä osoitteessa www.hamk.fi/nayttotutkinnot.

Lisätietoja:

Täydennyskoulutuspäällikkö Sari Hanka, puh. (03) 646 3417 tai etunimi.sukunimi@hamk.fi
Koulutussuunnittelija Tanja Erkkilä, puh. (03) 646 3413 tai etunimi.sukunimi@hamk.fi