Valtioneuvosto

Ulkoministeriön vuoden 2011 talousarvioesitys

Lehdistötiedote   •   Syys 10, 2010 23:37 EEST

Ulkoministeriön hallinnonalalle esitetään vuoden 2011 talousarvioesityksessä yhteensä 1 257,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet on laadittu ministeriön strategian pohjalta.

Talousarvioesityksessä toimintamenomomentille esitetään 199,4 miljoonaa euroa, joka sisältää 2,6 miljoonaa euroa kehitysyhteistyöhallinnon vahvistamiseen osoitettua määrärahaa. Ulkoasiainhallinnon tuottavuusohjelman toteuttamista jatketaan vuonna 2011 tavoitteena 27 henkilötyövuoden vähentyminen ulkoasiainhallinnosta.

Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin esitetään 58,3 miljoonaa euroa ja siviilihenkilöstön osallistumiseen kriisinhallintaan 18,3 miljoonaa euroa. Sotilaallisissa ja siviilikriisinhallintaoperaatioissa arvioidaan olevan palkattua henkilöstöä yhteensä 650 henkilöä vuonna 2011.

Lähialueyhteistyöhön esitetään 15,5 miljoonaa euroa. Summa ylittää kehyksen 2,0 miljoonalla eurolla. Toimintaa suunnataan aiempaa enemmän taloudellisen yhteistyön edistämiseen. Lähialueyhteistyötä kehitetään edelleen tasavertaisen kumppanuuden suuntaan ja Venäjän odotetaan tulevina vuosina lisäävän rahoitusosuuttaan siten, että lähialueyhteistyön kokonaisvolyymi voi säilyä viime vuosien tasolla Suomen rahoituksen vähenemisestä huolimatta.

Valtion kehitysyhteistyömenojen arvioidaan vuonna 2011 olevan yhteensä 1 073,8 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 0,58 prosenttia bruttokansantulosta ylittäen kansainväliset sitoumukset. Suomi on sitoutunut Eurooppa-neuvoston päätökseen saavuttaa 0,7 prosentin tavoite vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää tasaisella vauhdilla noin 0,03 prosenttiyksikön kasvua vuosina 2012 - 2015.

Ulkoministeriön pääluokkaan momentille Varsinainen kehitysyhteistyö esitetään yhteensä 819,9 miljoonaa euroa. Määräraha sisältää Itävallan kehitysyhteistyöviraston kanssa toteutettavan yhteishankkeen menot 0,4 miljoonaa euroa, joita vastaavat tulot on otettu huomioon ulkoministeriön hallinnonalan tuloissa. Teollisen yhteistyön rahaston Finnfundin pääoman korottamiseen esitetään 15 miljoonaa euroa.

Jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin esitetään 105,8 miljoonaa euroa, joka alittaa kehyksen 0,7 miljoonalla eurolla. Momentilta on siirretty 6,62 miljoonaa euroa täysimääräisesti valtion kehitysyhteistyöksi laskettavien järjestöjen jäsenmaksuja Varsinaisen kehitysyhteistyön momentille.

Ulkoministeriön hallinnonalalle arvioidaan kertyvän 1,9 miljoonaa euroa sellaisia tuloja, jotka eivät sisälly ministeriön toimintamenoihin.

Lisätietoja: talousjohtaja Risto Hakoila, puh. 09 1605 5870, ja taloussuunnittelupäällikkö Katja Bordi, puh. 09 1605 5990, kehitysyhteistyön osalta yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikön päällikkö Timo Olkkonen, puh. 09 1605 6283, ja ylitarkastaja Laura Pietilä, puh. 09 1605 6234, lähialueyhteistyön osalta ylitarkastaja Minni Hyrkkänen, puh. 09 1605 5610