Valtioneuvosto

UM:n tulevaisuuskatsaus: Maailmanpolitiikan rakennemuutos jatkuu, Suomelta edellytetään kykyä terävään vaikuttamiseen

Lehdistötiedote   •   Syys 17, 2010 02:45 EEST

Kehittyvien maiden nousu on viime vuosina siirtänyt kansainvälistä yhteisöä kohti moninapaista, useiden vahvojen keskusten muodostamaa järjestelmää. Maailmanpolitiikan agendalle on noussut uusia, ilmastonmuutoksen kaltaisia globaaliongelmia, joiden ratkaiseminen ei ole mahdollista paikallisella tai alueellisella tasolla. Maailmantalouden riippuvuussuhteet ovat syventyneet ja muuttaneet muotoaan.

2010-luku tulee muodostumaan murrosvaiheeksi, jonka aikana globaalijärjestelmän muutos jatkuu, kansainväliset instituutiot uudistuvat ja keskeiset maat kuten Yhdysvallat ja Kiina rakentavat kumppanuuksiaan uudelleen. Suomalaisten hyvinvointiin vaikuttavista asioista päätetään yhä kauempana ja menestymisemme riippuu entistä enemmän kyvystämme vaikuttaa globaalin kehityksen suuntaan. Suomelta edellytetään siksi terävää kykyä vaikuttaa asioihin maamme rajojen ulkopuolella. EU:n merkitys vaikuttamisen väylänä korostuu. Samaan aikaan tarvitaan tehokasta kahdenvälistä diplomatiaa.

Nämä arviot sisältyvät ulkoministeriössä laadittuun tulevaisuuskatsaukseen, joka esittelee kymmenen keskeisintä Suomen ulkopolitiikkaan vaikuttavaa toimintaympäristön kehitystekijää seuraavien kymmenen vuoden aikana. Jokaisen osalta käsitellään muutoksiin liittyviä valintoja, haasteita ja mahdollisuuksia sekä nostetaan esiin kysymyksiä, joihin päätöksentekijät joutuvat todennäköisesti lähivuosina ottamaan kantaa.

Ulkoministeriö on valmistellut katsauksen virkamiestyönä valtioneuvoston kanslian pyynnöstä.

Lisätiedot: valtiosihteeri Pertti Torstila, puh. 09 1605 5010, suunnittelu- ja tutkimuspäällikkö Tuomas Tapio, puh. 09 1605 5003

 

Lisää aiheesta:

Ulkoministeriön tulevaisuuskatsaus:
http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=63033&GUID={C9C0E4FC-4F29-4A14-AD9D-D583B201AF5E}