UPM-Kymmene

UPM-Kymmene Oyj Pääomatapahtuma UPM hakee 2007A-optio-oikeuksien listausta

Lehdistötiedote   •   Syys 24, 2010 11:55 EEST

UPM hakee 2007A-optio-oikeuksien listausta

UPM-Kymmene Oyj hakee vuoden 2007 optio-ohjelman 2007A-optio-oikeuksien
listaamista NASDAQ OMX Helsingin pörssissä 1.10.2010 alkaen.

2007A optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle 5,000,000 kappaletta. Yhteensä
4,342,000 kappaletta 2007A-optio-oikeuksia on yhtiön 513 avainhenkilön hallussa.
Lisäksi 658,000 kappaletta 2007A-optio-oikeuksia on UPM:n kokonaan omistaman
tytäryhtiön Unicarta Oy:n hallussa, eikä niitä käytetä osakkeiden merkintään.

Kukin 2007A-optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden UPM-Kymmene Oyj:n osakkeen
12,40 euron merkintähintaan. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.10.2010 ja päättyy
31.10.2012.

Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivämäärästä lukien.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi 2007A optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen
seurauksena nousta enintään 4,342,000 uudella osakkeella.

2007-optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäpaikkana toimii Evli
Pankki Oyj.

Optio-ohjelman 2007 ehdot ja lisätietoja ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla
osoitteessawww.upm.fi

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm.com


Source: Millistream