UPM-Kymmene

UPM:n tulosparannus jatkui ja tase vahvistui edelleenUPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote 28.10.2010 klo 9.35

Lehdistötiedote   •   Loka 28, 2010 11:45 EEST

Q3/2010: Tulos osaketta kohti oli 0,34 (0,08) euroa ja ilman kertaluonteisia
eriä 0,28 (0,14) euroa. EBITDA oli 384 miljoonaa euroa ja 16,6 % liikevaihdosta
(334 miljoonaa euroa ja 17,5 % liikevaihdosta). EBITDA paras kolmeen vuoteen.
Myyntihinnat ja toimitusmäärät kasvoivat kaikissa liiketoiminnoissa -
liikevaihto kasvoi 21 %.

Q1-Q3/2010: Tulos osaketta kohti oli 0,80 (-0,24) euroa ja ilman kertaluonteisia
eriä 0,72 (-0,10) euroa. EBITDA oli 1 025 miljoonaa euroa, 15,6 % liikevaihdosta
(700 miljoonaa euroa ja 12,5 % liikevaihdosta). Kysyntä ja toimitusmäärät
kasvoivat kaikissa liiketoiminnoissa - liikevaihto kasvoi 17 %. Kassavirta vahva
- nettovelat pienemmät kuin ennen Uruguay-kauppaa vuoden 2009 neljännellä
neljänneksellä.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2010 kolmatta neljännestä:

"UPM:n EBITDA säilyi vahvana ja vakaana vuoden kolmannella neljänneksellä.
Toimitusmäärät ja myyntihinnat nousivat kaikissa liiketoiminnoissa ja
liikevaihto kasvoi 21 % viime vuodesta.

Viime vuosina yksi tavoitteistamme on ollut taseen vahvistaminen strategisten
toimenpiteiden mahdollistamiseksi. Nyt liiketoimintarakenteemme ja tehtaamme
tuottavat hyvänlaatuista kassavirtaa kohtuullisin investoinnein. Tästä
osoituksena nettovelkamme on nyt pienempi kuin ennen Uruguayn-kauppaa.

Monipuolinen ja kilpailukykyinen energiaportfolio on taannut
Energialiiketoimintamme tasaisesti hyvän tuloksen. Sellussa olemme hyötyneet
viime aikojen vahvasta kysynnästä ja hyvistä hinnoista.

Paperin kysyntä kasvoi kaikilla päämarkkinoillamme ja myös painopapereissa.
Pystyimme nostamaan paperien keskihintaa euroina 4 %:lla viime vuodesta.
Paperiliiketoiminta teki kuitenkin tappiota, koska kuitukustannukset olivat
huomattavasti viimevuotista korkeammat. Pyrimme korottamaan hintoja kaikissa
uusissa sopimuksissa kohonneiden raaka-ainekustannusten kompensoimiseksi.

Tarraliiketoiminnan kannattavuus parani viime vuodesta. Raaka-aineiden nopeasta
hinnannoususta huolimatta liiketoiminta pystyi säilyttämään myyntikatteet
paremman kustannustehokkuuden ja korkeampien myyntihintojen ansiosta.

Rakennusteollisuus ei ole vielä elpynyt ja rakentaminen on vähäistä.
Vaneriliiketoiminnassa liiketoimintanäkymät ovat kuitenkin parantuneet
teollisissa loppukäytöissä. Sahaliiketoiminnan kannattavuus kärsii heikentyvästä
markkinasta.

Arvioimme euromääräisten myyntihintojen ja toimitusmäärien pysyvän neljännellä
vuosineljänneksellä samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä. Muuttuvien
kustannusten nousu jatkuu. Pidämme koko vuoden 2010 tulosohjauksen ennallaan ja
odotamme vuoden toisen puoliskon liikevoiton olevan parempi kuin ensimmäisen
vuosipuoliskon", sanoo Pesonen.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen, UPM, puh. 0204 15 0004

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com

***
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee UPM:n tammi-syyskuun 2010
osavuosikatsauksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja
webcast-lähetyksessä tänään 28. lokakuuta klo 13.00. Esitys on suunnattu
analyytikoille ja sijoittajille.

Suomenkielinen lehdistötilaisuus pidetään tänään toimitusjohtaja Jussi Pesosen
johdolla klo 14.15 UPM:n pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 2.

Puhelinkonferenssin ja webcastin tiedot:
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon tai
seuraamalla tilaisuutta suorana internetissä osoitteessa www.upm.fi. Kysymyksien
esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. On suositeltavaa
soittaa 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua aikataulun mukaisen aloituksen
varmistamiseksi.

Puhelinnumero: 09-2313 9201
Puhelinkonferenssin nimi: UPM-Kymmene Corporation Interim Report
January-September 2010
Tunnus: 877324

Puhelinkonferenssin webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla
osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

***

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita,
ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi
odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja
kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”,
”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot
perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset
poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat
mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja
siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset,
tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja
tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai
kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden
immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen
koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten
esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden
maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat
hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen
tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja
(3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten
päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason
muutokset.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm.fi


Source: Millistream