Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Useita ESR-hakuja avoinna lokakuussa

Lehdistötiedote   •   Loka 14, 2010 13:43 EEST

Kaakkoissuomalaisilla toimijoilla on lokakuussa useita mahdollisuuksia hakea rahoitusta kehittämishankkeisiin. ESR-kehittämisrahaa on haettavana niin valtakunnallisissa, alueellisissa kuin Etelä-Suomen suuralueenkin ohjelmissa. Hakuaika on 3. –29.10.2010.

Manner-Suomen ESR -ohjelman Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueosioista on haettavana rahoitusta yrittäjyyden, osaamisen ja työllisyyden edistämiseen. Hakemuksia toivotaan erityisesti pk-yritysten kasvua ja kehittymistä tukeviin hankkeisiin, nuorten työllistymisen edistämiseen sekä osaamisen kehittämiseen uudistuvassa elinkeinorakenteessa. Rahoittaja on Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Lisätietoja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen internetsivuilta: 
www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi/tarjouspyynnot

Lokakuussa on tarjolla myös Etelä-Suomen suuralueen rahoitusta jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön ESR-toiminnassa. Etelä-Suomen suuralueen muodostavat Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Itä-Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Työ-, elinkeino- ja koulutuspolitiikan sisältä haetaan erityisesti hankkeita, joilla edistetään yhteiskunnallista ja /tai sosiaalista yrittäjyyttä tai public-private yhteistyötä. Valinnoissa suositaan alueellisesti mahdollisimman kattavia hankkeita. Hankkeisiin tulee myös sisältyä yhteistyötä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa tai tutustumista vastaavaan eurooppalaiseen toimintaan. Rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus. Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksen internet-sivuilta: 
www.ely-keskus.fi
ELY-keskukset > Hämeen ELY > EU-rahoitus. 

Kolmas lokakuun haku on avattu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisiin ESR -kehittämisohjelmiin. Kehittämisohjelmia on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla yhteensä 11 ja ne ovat ministeriön strategioihin perustuvia laajoja kehittämiskokonaisuuksia. Rahoittajan tehtävät on jaettu Opetushallitukselle ja ELY-keskuksille. Hankkeita voidaan toteuttaa koko Manner-Suomen alueella Itä-Suomea lukuun ottamatta. Lokakuun haku kohdistuu kahdeksaan kehittämisohjelmaan, joita ovat:

  • Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittäminen, rahoittaja Hämeen ELY-keskus
  •  Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana,  rahoittaja Lapin ELY-keskus
  • Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin, rahoittajina Opetushallitus, Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Lapin ELY-keskukset
  • Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen valtakunnallisella kehittämisohjelmalla, rahoittaja Kaakkois-Suomen ELY-keskus
  • Osaajana työmarkkinoille, rahoittajina Opetushallitus ja Pirkanmaan ELY-keskus
  • Avoimissa oppimisympäristöissä aktiivisiksi kansalaisiksi, rahoittaja Lapin ELY-keskus
  • Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen, rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan  ELY-keskus
  • Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi, rahoittaja Opetushallitus.

Valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin kuuluville hankkeille haetaan rahoitusta suoraan kunkin kehittämisohjelman rahoittajalta. Lisätietoja mm. eri rahoittajien painopistealueista saa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuiltawww.minedu.fi/OPM/EU-asiat/EU-rakennerahastot/ohjelmat/.

Lisätietoja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa antavat:
rahoituskoordinaattori Merja Rossi, puh. 
040 761 3565
rahoituskoordinaattori Riitta Mattila, puh. 040 8495 669
rahoituskoordinaattori Pekka Mutanen, puh. 040 7171 246