FIBS

Utbildningsprogram om biodiversitet riktat åt företag startar för tredje gången i år

Lehdistötiedote   •   Touko 24, 2016 13:26 EEST

I år ordnar FIBS ett utbildningsprogram om biodiversitet riktat åt företag för tredje gången. I den så kallade Master Class –utbildningen deltar i år 11 företag från 6 olika brancher: Elisa, Gasum, Fiblon, Finlayson, ISS, Neste, OP, Senaatti-kiinteistöt, SOK, Tapio ja Tikkurila.

Även om naturens mångfald är ett relativt nytt tema på företagens hållbarhetsagenda, växer intresset för temat ständigt.

”Biodiversitet är ännu ett relativt okänt tema inom företagens hållbarhetsarbete, men hos föregångare ses det redan som en konkurrensfaktor”, berättar FIBSs hållbarhetsspecialist Anna Lemström, som ansvarar för utbildningen.

Utbildningsprogrammet har lett till konkreta resultat och deras effekter kan vara verkligen långtgående.

”Vi är specielt nöjda över att budskapet från vårt utbildningsprogram har brett ut sig även utanför Finlands gränser, då deltagarföretagen har tagit biodiversitetsfrågorna i hänsyn även i deras leveranskedjor”, gläder sig Lemström. Utbildningen har även presenterats på bl.a. Förenta Nationernas konferrenser, och fått beröm för dess breda inverkan.

Utbildningen består av 6 stycken workshops, av vilka 2 behandlar kommunikation. I utbildningen ingår även en exkursion till naturen.

En viktig del av utbildningen är det ömsesidiga lärandet, som programmet erbjuder en plattform för, förutom för biodiversitetsarbetet också för hållbarhetsfrågor i allmänhet.

19 företag har utfört biodiversitetsutbildingen under de två senaste åren. Information om tidigare årens läror hittas i FIBS tidigare publikationer på FIBS hemsidor (på finska och på engleska).

Biodiversitetsutbildingen är en del av FIBSs Företag & biodiversitet –program, som påbörjades i samarbete med miljöministeriet år 2014. Målet med programmet är att öka företagens medvetenhet inom Naturens mångfald, och hjälpa företagen att förstå sambandet mellan deras verksamhet och naturens ekosystemtjänster. Detta hjälper företag både att hitta nya hållbara businessmöjligheter, och inom riskaversion.

Biodiversitetens business-möjligheter hittas inom företagsverksamhetens alla delområden.

Biodiversiteten, och alla de ekosystemtjänster som den möjliggör, ända från råvaror till naturens kontroll av översvämningar och rekreation har fått allt mindre uppmärksamhet, även om den drastiska minskningen i naturens mångfald är ett av vår tids vårsta hot, vid sidan om klimatförändringen.

Alla företag påverkar direkt eller indirekt naturens mångfald, och de flesta företagen är totalt beroende av naturens ekosystemtjänster.

Då företagen investerar i att skydda naturens mångfald inom deras verksamhet, hämtar det ofta in besparningar t.ex genom effektivare resursanvändning och bättre riskaversion. På samma gång förbättras brändet och imagen bland både investerare, kunder och andra intressenter.

Förenta Nationerna har nämnt åren 2010-2020 till årtiondet för naturens mångfald. På söndagen den 22.5. firade vi den internationella dagen för biodiversitet. Dess mening är att öka medvetandet inom biodiversitetsfrågor runt om i världen.

Tilläggsinformation: Anna Lemström, hållbarhetsspecialist inom miljöfrågor, tel. 050 525 6110, anna.lemstrom@fibsry.fi

FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa nyt ja tulevaisuudessa: tarjoamme tietoa uusista innovatiivisista tavoista kehittää liiketoimintaa sekä ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua ja vaihtaa käytännön kokemuksia niin eri toimialojen yritysten kuin muidenkin yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Palveluihimme kuuluvat mm. seminaarit, työpajat ja tapahtumat, koulutus- ja kehittämishankkeet sekä tutkimukset, uutiskirjeet ja julkaisut. FIBS-verkostossa on mukana jo yli 260 yritystä ja yhteisöä. www.fibsry.fi