Helsingin Satama Oy:n uutiset

Uuden meriläjitysalueen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) arviointiselostusvaiheessa

Lehdistötiedote   •   Touko 02, 2012 14:47 EEST

Helsingin Satama suunnittelee uuden ruoppausmassojen meriläjitysalueen käyttöönottoa. Kaikkia kaupungin ranta- ja vesirakentamisen yhteydessä syntyviä ruoppausmassoja ei voida sijoittaa maa-alueille, siksi Helsingillä on käytössä kolme meriläjitysaluetta, Mustakuvun alue, Vuosaaren sataman läjitysalue ja Taulukarin alue, joista Taulukarin alueelle ei enää mahdu ruoppausmassoja.

Alustavasti uudelle läjitysalueelle suunniteltujen massojen kokonaismäärä on 4-6 milj. m3ktr. Vaikutusten arvioinnissa käsitellään useita eri sijaintivaihtoehtoja. Lopullinen sijoitettavien massojen määrä määräytyy jatkosuunnitteluun valittavan alueen ominaisuuksien pohjalta.

YVA-menettelyn tavoitteena on arvioida hankkeen ympäristövaikutukset, varmistaa vaikutusten huomiointi suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä antaa kansalaisille tietoa ja mahdollisuus osallistua prosessiin. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan useita eri sijaintivaihtoehtoja Helsingin edustalla ja kauempana ulkosaaristossa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa ei tehdä päätöksiä hankkeen toteuttamisesta.

YVA-menettely aloitettiin laatimalla arviointiohjelma, joka on työsuunnitelma tarvittavista selvityksistä, tutkittavista vaihtoehdoista ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelma valmistui syksyllä 2011, minkä jälkeen se asetettiin nähtäville mielipiteiden ja lausuntojen antamista varten. Arviointiohjelmaa esiteltiin yleisötilaisuudessa 8.11.2011 Katajanokalla SES-auditoriossa. Arviointiohjelman ja siitä saadun palautteen perusteella on aloitettu varsinainen vaikutusten arviointi, jonka tulokset esitetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. YVA-selostus valmistuu ja asetetaan nähtäville syksyllä 2012. Arviointiselostusta ja vaikutusten arvioinnin tuloksia esitellään yleisölle erikseen ilmoitettavana aikana YVA-selostuksen ollessa nähtävillä.

Hankkeesta vastaa Helsingin Satama ja konsulttina toimii Ramboll Finland Oy. Yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus.Lisätietoja antavat:

Hankepäällikkö Hannu Kärki, Helsingin Satama, puh 09-310 33529,
e-mail: etunimi.sukunimi(at)hel.fi
Laatu- ja ympäristöpäällikkö Kaarina Vuorivirta, Helsingin Satama,
puh 09-310 33521, e-mail: etunimi.sukunimi(at)hel.fi
(14.5.2012 alkaen Aino Rantanen, puh 050 304 0918, e-mail: etunimi.sukunimi(at)hel.fi)
Projektipäällikkö Elina Wikström, Ramboll Finland,
puh: 020 755 6391, e-mail: etunimi.sukunimi(at)ramboll.fi