Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Uuden tielinjauksen selvitystyön suunnitelmaluonnokset esillä Klaukkalassa

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2010 22:38 EET

Uudenmaan ELY-keskus (ent. Uudenmaan tiepiiri) keskeytti syyskuussa 2007 ns. Klaukkalan ohikulkutien (maantie 132 välillä Palojoki–Numlahti) tiesuunnitelman laatimisen, koska hankkeen kustannusarvio nousi edellisen vaiheen kustannusarviosta erittäin merkittävästi eikä suunni-telman mukaisen tielinjauksen toteuttamiselle ollut edellytyksiä.

Keväällä 2008 ELY-keskus aloitti selvitystyön, jossa tavoitteena on löytää hankkeen suunnittelussa aikaisemmin esillä olleista linjausvaihtoehdoista Klaukkalan maankäytön ja katuverkon kehittämistä tukeva, liikenteellisesti toimiva, mutta selkeästi edullisempi ratkaisu. Suunnittelutyössä on tutkittu 2009 valmistuneen selvitystyön ja yleisötilaisuudesta saadun palautteen perusteella seuraavia vaihtoehtoja:

• Vaihtoehto 1: esiselvityksen perusteella päävaihtoehdoksi valittu linjausvaihtoehto Ripatin eteläpuolelta

• Vaihtoehto 2: yleisöpalautteen perusteella tutkittu linjausvaihtoehto Ripatin pohjoispuolelta

• Vaihtoehto N: nykyisen Klaukkalantien paikalleen parantaminen

Suunnitelmaluonnoksia esitellään maanomistajille ja muille asiasta kiin-nostuneille järjestettävässä yleisötilaisuudessa 24.11.2010 klo 18–20 Mäntysalon koululla, osoite Havumäentie 7, 01820 Klaukkala. Tilaisuudessa ovat paikalla Uudenmaan ELY-keskuksen, Nurmijärven kunnan ja suunnittelukonsultin edustajat.

Lisätietoja:

Uudenmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Jukka Peura, sähköposti jukka.peura(at)ely-keskus.fi, puhelin 0204 22 2849

Nurmijärven kunta, yleiskaavapäällikkö Aarno Kononen, sähköposti aarno.kononen(at)nurmijarvi.fi, puhelin 040 317 2361

FCG Finnish Consulting Group Oy, projektipäällikkö Erkki Heikkinen, sähköposti erkki.heikkinen(at)fcg.fi, puhelin 0400 615 068

Hankkeen www-sivut: www.tiehallinto.fi/klaukkala 
Kartat uusista linjausvaihtoehdoista löytyvät hankkeen sivuilta