Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myönsi valtionavustuksia nuorten työpajatoimintaan etsivän työn vahvistamiseksi

Lehdistötiedote   •   Syys 02, 2010 15:19 EEST

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myönsi valtionavustuksia nuorten työpajatoimintaan etsivän työn vahvistamiseksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kulttuuriyksikkö on myöntänyt yhteensä 148 500 euroa valtionavustusta kuudelle nuorten työpajatoiminnan järjestäjälle nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn tarkoitetun lisätalousarvion nuorisotoimen määrärahoista. Avustuksia myönnettiin koulutuskuntayhtymä OMNIAlle Espooseen, Laptuote-säätiölle Lappeenrantaan, Hangon kaupungille sekä Helsingissä toimiville Suomen Setlementtisäätiölle, Helsingin Diakoniaopistolle ja pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskukselle. Määräraha vahvistaa etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan yhteistyötä. Sillä tuetaan ensisijaisesti niitä nuorten työpajoja, joilla on tarve vahvistaa tai aloittaa matalan kynnyksen pajatoimintaa esimerkiksi etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten tarpeisiin. Lisäksi sillä tuetaan niitä pajoja, jotka eivät esimerkiksi henkilökunnan vähyyden tai toimitilojen puutteen vuoksi voi vastaanottaa nuoria ja joihin nuoret jonottavat pajapaikkaa. Avustusta myöntäessään ELY-keskus toimii valtionapuviranomaisena laajennetulla toimialueella, joka käsittää Uudenmaan ELY-keskuksen alueen lisäksi myös Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten toimialueet. Uudenmaan ELY-keskus on tänä vuonna myöntänyt laajennetulle toimialueelle yhteensä 3 103 500 euroa valtionavustuksia nuorten työpajatoimintaan opetus- ja kulttuuriministeriön ELY-keskukselle osoittamista määrärahoista. Työpajatoiminnan avustuksilla tuetaan työpajojen työtä nuorten elämäntaitojen ohjaamisessa, sosiaalisessa vahvistamisessa sekä tekemällä oppimisessa. Toiminnan kohteena ovat työttöminä tai muutoin syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. LIITTEET Lisätietoja: Avustusta saaneet työpajat 1.9.2010.pdf Suunnittelija Tiina Mattila, p. 050 456 0693 Ryhmäpäällikkö, sivistystoimentarkastaja Ullrike Hjelt-Hansson, p. 050 688 11