Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Uudenmaan ELY-keskus jakoi avustuksia rakennusperinnön hoitoon

Lehdistötiedote   •   Kesä 07, 2011 15:09 EEST

Uudenmaan ELY-keskus jakoi ympäristöministeriön osoittamat 304 000 euroa rakennusperinnön hoitoon. Tänä vuonna avustusta myönnettiin 69 kohteelle. Keskimääräinen avustussumma oli 4000-6000 euroa, ja suurimman summan 17 000 euroa sai Helsingissä sijaitseva Domus Litonii -talo, joka on suojeltu rakennussuojelulailla.

Suurin osa hakemuksista oli yksityisten tekemiä. Etenkin Helsingissä useat taloyhtiöt hakivat avustusta. Keskeisiä perusteita avustuksia jaettaessa oli avustusten tasainen jakautuminen maakunnallisesti sekä kohteiden arkkitehtuuri-, rakennus- ja kulttuurihistoriallinen arvo ja kunto. Tärkeätä oli myös se, että avustushakemus oli sisällöllisesti kattava ja laadukas, esimerkiksi työmenetelmien ja käytettävien materiaalien tuli käydä selvästi ilmi hakemuksesta.  Tavoitteena oli tukea mahdollisimman useaa kohdetta summalla, joka edistää hanketta selvästi. Länsi-Uusimaalla avustusta sai 18 kohdetta, Keski-Uudellamaalla 26 kohdetta ja Itä-Uudellamaalla 25 kohdetta.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaille rakennuksille on valtion budjetissa muutamia omia avustusmuotoja. Alueellisten ympäristökeskusten avustukset rakennusperinnön hoitoon on tarkoitettu lähinnä rakennuksen ominaispiirteiden säilyttämistä tukeviin korjauksiin. Museoviraston entistämisavustukset kohdistetaan valtakunnallisesti merkittäville rakennuksille vaativampiin restaurointitöihin.

Lisätietoja:
Henrik Wager; Uudenmaan ELY, p. 040 488 1669, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Rakennusperintöavustukset 2011  (pdf 72 kt)