Valtion Ympäristöhallinto

Uudenmaan luonnon helmiä ovat Itämeren hiekkarannat, kalkkikalliot, luontaisesti runsasravinteiset järvet ja rakkoleväyhteisöt

Lehdistötiedote   •   Kesä 14, 2011 14:08 EEST

Kaikkiin Suomen ja Ahvenanmaan kuntiin sekä maakuntiin lähetettiin huhtikuun alussa kirje, jonka tavoitteena on innostaa päättäjiä omaehtoiseen lähiluonnon vaalimiseen. Kirjeen mukana lähetettiin tietolehtisiä, jotka kertovat kunnan tai sen lähialueen uhanalaisista tai erityisen arvokkaista luontotyypeistä.

Uudellemaalle valitut luontotyypit ovat Itämeren hiekkarannat, kalkkikalliot, luontaisesti runsasravinteiset järvet ja rakkoleväyhteisöt. Mukana on sekä meren ja rannikon että sisämaan luontotyyppejä. Itämeren hiekkarannat, kalkkikalliot ja luontaisesti runsasravinteiset järvet ovat Suomessa varsin harvinaisia ja vain paikoittain tavattavia luontotyyppejä. Rakkoleväyhteisöt taas ovat vedenalaisia meriluontotyyppejä, jotka ovat tyypillisiä Itämeren kallio- ja kivikkopohjilla.

Uudellamaalla on monipuolista luontoa, vaikka kyseessä onkin Suomen tiheimmin asuttu alue. Ihminen on hyödyntänyt kalkkikallioita kalkin tuotantoon jo satoja vuosia, mutta louhimattomiakin kalkkikallioita löytyy vielä etenkin Lohjan seudulta. Luontaisesti runsasravinteiset järvet puolestaan kertovat Uudenmaan viljavasta maaperästä. Itämeren hiekkarannat ovat tärkeitä sekä virkistysalueina että monien harvinaisten kasvi- ja eläinlajien elinympäristöinä. Merenpohjan rakkoleväyhteisöt viihtyvät parhaiten kirkkaassa meressä ja muistuttavat Itämeren suojelun tärkeydestä.

Luonnolla on keskeinen sija kuntalaisten arjen hyvinvoinnissa

Luonto on elinehtomme ja kaiken toimintamme perusta. Se tarjoaa ympäristön, jossa voi liikkua, virkistäytyä ja tehdä havaintoja. Maisemia ihaillessa mieli virkistyy ja keho palautuu arjen kiireistä. Luonto tarjoaa meille myös aineellisia palveluita. Se tuottaa puhdasta ilmaa ja vettä, ruokaa, puuta ja luonnonkuituja. Metsät ja suot puolestaan pidättävät vettä ja ravinteita ja vähentävät siten tulvia ja vesistöjen rehevöitymistä.

Luonnon monimuotoisuuden häviäminen on tällä hetkellä yhtä vakava uhka kuin ilmastonmuutos. Puhdas ja rikkumaton luonto ei ole enää itsestäänselvyys joka puolella Suomea. Arvoisat kuntapäättäjät -kirje lähetettiin kuntapäättäjille, sillä kunnilla on vastuu alueensa luonnon suojelusta ja niissä on paras paikallinen asiantuntemus oman alueen luonnon erityispiirteistä.

Kunnilla on mahdollisuus yhdistää maankäytön suunnittelu ja luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö arkipäivän päätöksenteossa. Kunnilla on myös vastuu kuntalaistensa hyvinvoinnista, jota ne voivat edesauttaa ylläpitämällä virkistäytymismahdollisuuksista lähiluonnossa, muun muassa huolehtimalla virkistysaluepalveluista, polku- ja latuverkostoista ja yleisistä rannoista.

Lisätietoja

Kuntien luontotyypit: projektipäällikkö Anne Raunio, Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 148 690, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Uudenmaan luontotyypit: ylitarkastaja Kirsi Hellas, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 040 517 3434, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuntakirjekampanja: vanhempi suunnittelija Marja Pylvänäinen, Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 148 688, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi