Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Uusi avustus haettavana nuorten taiteilijoiden ja muiden luovan alan työntekijöiden työllistämishankkeisiin

Lehdistötiedote   •   Marras 20, 2010 22:18 EET

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta on haettavana avustusta nuorten työllistämiseksi luoville aloille kolmannelle sektorille, yrityksiin ja kuntiin. Tavoitteena on löytää työllistämishankkeita, jotka palvelevat aidosti nuorten työllistymistä alueen omista tarpeista käsin. Eri toimijat kuten julkisen ja yksityisen sektorin toimijat voivat palkata nuoria taiteilijoita ja muita luovan työn tekijöitä eri tehtäviin, jolloin he voivat vahvistaa työllistymistä ja toimeentuloedellytyksiään pitkäjänteisesti.

Avustusta työllistämiseen on haettavissa 3.12.2010 saakka. Määrärahat uuteen työllistämistoimenpiteeseen on osoitettu Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vuoden 2010 lisätalousarviossa. Haettavana oleva rahoitus on 30 000€ (kolmekymmentä tuhatta euroa). Rahoitus tulee käyttää vuoden 2011 aikana.

Työllistettävien nuorten tehtävät voivat liittyä nuorten oman alan osaamiseen taiteen, kulttuurin ja luovien alojen sektoreilla. Tehtävät voivat olla sisältöjen ja yleisölle suunnattujen palveluiden, tuotteiden ja tapahtumien kehittäminen, markkinointi, viestintä, tuotekehitys ja innovointi. Yritys voi palkata esim. graafisen osaajan luomaan omaa yritysilmettä.

Työllistettävät nuoret voivat olla työllistäjän tarpeista riippuen alle 30-vuotiaita taiteilijoita tai muita luovan alan tekijöitä. Työllistymisjaksot voivat olla 3-6 kuukauden mittaisia. Työllistäjän itsensä maksettavaksi jää sosiaaliturvakulujen kattaminen joko osittain tai kokonaan. Pieni osa kuluista voi kohdistua myös matka-, materiaali- ja koulutuskustannuksiin.

 

Kuka voi työllistää?

Tukea voivat hakea kunnat, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijat sekä yritykset.

 

Lisätiedot

Haun yhteyshenkilö Tuija Nikkari, gsm 040-551 9844
yksikön päällikkö Leena Ahonen-Lätti, gsm 040-536 8054

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Huhtalantie 2, 60220 SEINÄJOKI
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi