Valtioneuvosto

Uusi JHS-suositus tietohallinnon standardeista

Lehdistötiedote   •   Marras 01, 2011 20:41 EET

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA hyväksyi 28.10.2011 uuden JHS-standardisalkkua koskevan suosituksen. Suosituksessa määritellään kokoelma standardeja, joita suositellaan käytettäväksi julkisen hallinnon tietohallinnossa. Lisäksi suositus kuvaa toimintamallin, jolla standardikokoelmaa ylläpidetään.

Standardilla tarkoitetaan dokumenttia, jossa on määritelty yleistä ja toistuvaa käyttöä varten sääntöjä, ohjeita tai piirteitä tuotteille, prosesseille tai palveluille. Standardien avulla ohjataan sitä, miten tietyt asiat toteutetaan tai yhdenmukaistetaan. Standardeja hyödynnetään muun muassa järjestelmien vaatimusmäärittelyissä, ratkaisumäärittelyissä tai järjestelmien arvioinnissa.

Julkisen hallinnon tietohallinnon standardeja suositellaan käytettäväksi erityisesti tietojärjestelmien ja niiden välisen yhteentoimivuuden kehittämisessä. Yhteentoimivuus on ensiarvoisen tärkeää julkisen hallinnon organisaatioille, koska ne joutuvat jatkuvasti vaihtamaan tietoja sekä keskenään että muiden toimijoiden kanssa. Puutteellinen yhteentoimivuus aiheuttaa ylimääräistä työtä, kustannuksia ja voi johtaa tiedon kadottamiseen sitä siirrettäessä. Standardien tavoitteena on myös edistää palveluiden käytettävyyttä ja saavutettavuutta sekä parantaa tietoturvaa ja tietosuojaa.

JHS-standardisalkku sijaitsee julkisen hallinnon yhteentoimivuusportaalissa:
https://www.yhteentoimivuus.fi/aihealue/Standardit

JUHTA hyväksyi myös päivityksen suosituksesta JHS 162 Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten. Päivityksessä suositusta laajennettiin vastaamaan INSPIRE-direktiivin vaatimuksia.

Julkisen hallinnon JHS-suosituksilla ohjataan tietotekniikan hyödyntämistä palvelutuotannossa, levitetään hyviä käytäntöjä, edistetään yhteentoimivuutta ja parannetaan sähköisen hallinnon ja asioinnin kehittämisen edellytyksiä. JHS-suositusten laatimista ohjaa JUHTA:n alainen JHS-jaosto.

Suositukset julkaistaan osoitteessa http://www.jhs-suositukset.fi/

Lisätietoja: JHS-projektipäällikkö Pekka Niemi, VM, p. (09) 160 33213 ja erityisasiantuntija Tommi Karttaavi, Kuntaliitto, p. (09) 771 2136.