FinnMedi Oy

Uusi keliakialääke tekee läpimurron suolen limakalvovaurioiden lääkinnällisessä ehkäisyssä

Lehdistötiedote   •   Kesä 16, 2014 09:31 EEST

Uuden, kokeellisen lääkkeen on havaittu vähentävän gluteenin aiheuttamia limakalvovaurioita keliakiapotilailla. Gluteenin aiheuttamia limakalvovaurioita tarkastelevassa tutkimuksessa solutason tulehdusta havaittiin huomattavasti vähemmän potilailla, joille annettiin uutta, kokeellista ALV003-lääkettä lumevalmisteen sijaan. Lääkkeen teho perustuu gluteenia vaarattomiksi pilkkoviin entsyymeihin.

Tutkijat Tampereella ja Kaliforniassa ovat tehneet tutkimusyhteistyötä tuodakseen markkinoille uuden keliakialääkkeen, joka helpottaisi keliakian hoitoa ruokavaliohoidon lisäksi. Lääkkeen on kehittänyt kalifornialainen Alvine Pharmaceuticals ja potilastutkimukset tehtiin suomalaisilla keliakiapotilailla Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa. Potilaat altistettiin testiolosuhteissa gluteenille kuuden viikon ajan. Gluteenin aiheuttaman suolen limakalvovaurion ja tulehdusarvojen huomattiin nousevan lumevalmistetta saavilla potilailla, kun taas arvo pysyi ennallaan ALV003-lääkettä saavilla potilailla. Tulokset saatiin ottamalla ohutsuolesta näytepaloja.

Saadut tulokset ovat merkittäviä. ”Tämä on ensimmäinen kerta, kun kokeellinen lääke keliakiatutkimuksen toisessa vaiheessa on saavuttanut sille asetetut ensisijaiset tavoitteet sekä kliinisesti että tilastollisesti merkittävällä tavalla”, sanoo Alvine Pharmaceuticalsin  lääkekehitystyöstä vastaava johtaja Daniel Adelman.

ALV003-lääkkeellä hoidetut potilaat raportoivat vähemmän mahasuolikanavan oireita  ja vatsakipua kuin lumevalmistetta saaneet keliakiapotilaat. Havaitut sivuvaikutukset, kuten huonovointisuus, ripuli tai väsymys, luokiteltiin tutkimuksessa lieviksi.

Lääkitys auttaa silloin kun ruokavaliomuutos ei riitä

ALV003-lääkkeen tutkimista jatketaan tällä hetkellä Tampereella FinnMedi Oy:n tutkimusvastaanotolla sellaisilla potilailla, joiden keliakiaan liittyvät oireet jatkuvat gluteenittomasta ruokavaliosta huolimatta. Suurimmalla osalla potilaista suolen limakalvon tulehdus vähenee tai paranee ruokavaliomuutoksen myötä, mutta joillakin tulehdus ja limakalvovauriot jatkuvat. Tällöin lääkitys limakalvovaurioiden ehkäisemiseksi on erityisen tarpeellinen. ”Gluteenin välttäminen kokonaan on aina haastavaa. Gluteenittoman ruokavalion tarkasta noudattamisesta huolimatta tahaton altistuminen pienille määrille gluteiinia aiheuttaa monille keliakiapotilaille jatkuvan tulehdustilan suolistossa”, kertoo päätutkija Marja-Leena Lähdeaho.

ALV003-lääke perustuu ruuassa olevan jäännösgluteenin pilkkomiseen  pieniksi valkuaisainepaloiksi, jotka eivät aiheuta suolen limakalvon tulehdusreaktiota . Gluteenia hajottavia entsyymejä löytyy luonnosta muun muassa sienistä ja bakteereista. ALV003 koostui kahden tutkitun proteaasin, eli proteiinia hajottavan entsyymin, yhdistelmästä. ALV003  vähensi gluteenista johtuvia limakalvovaurioita.

”Olemme kiitollisia tähän tärkeään tutkimukseen vapaaehtoisesti osallistuneille suomalaisille keliakiapotilaille. Heidän osallistumisensa auttaa meitä tuomaan uusia mahdollisia keliakian hoitokeinoja käden ulottuville lähiapteekkeihin”, sanoo Adelman. Läpimurrosta huolimatta edessä on vielä vuosien tutkimustyö, jotta markkinoille saadaan todistetusti turvallisia ja tehokkaita keliakialääkkeitä.  Tampereen yliopistossa tehdään maailman laajuisesti arvostettua keliakiatutkimustyötä.

Artikkeli ”The Glutanese ALV003 Attenuates Gluten-Induced Mucosal Injury in Patients with Celiac Disease” julkaistiin hiljattain alan johtavassa lääketieteellisessä julkaisussa “Gastroenterology”.


Lisätietoja:
Marja-Leena Lähdeaho (p. 040 573 7825) ja Tiina Kärjä-Lahdensuu (p. 0400 678 332)


FinnMedi Oy on kansainvälisesti toimiva life science -toimialan asiantuntijapalveluja tarjoava yritys. Palvelumme koostuuvat kliinisen tutkimuksen ja liiketoiminnan kehittämispalveluista. Teemme myös tiivistä yhteistyötä alueella toimivien tutkimus- ja terveydenhuollon organisaatioiden, alan yritysten, pirkanmaalaisen elinkeinoelämän sekä kehitysyhtiöiden ja teknologiakeskusten kanssa. www.finnmedi.com