Goodyear Dunlop Finland

Uusi laskin auttaa kuljetusyrityksiä säästämään rahaa ja vähentämään CO2-päästöjä

Lehdistötiedote   •   Helmi 23, 2012 07:30 EET

Goodyear Dunlopin vastikään julkaiseman uuden laskimen avulla kuljetusyritysten on helpompi ymmärtää, mitkä polttoainetta säästävät investoinnit tuottavat parhaan pääoman tuoton (ROI). Eurooppalaisten kuljetusyritysten todellisiin olosuhteisiin mukautetun polttoainetehokkuuslaskimen avulla kaluston ostajat näkevät, millaisia CO2-päästöjen, polttoaineen ja kustannusten säästöjä on mahdollista saavuttaa.  Polttoainetehokkuuslaskin on käytettävissä osoitteessa www.fleet-calculator.eu.

Laskin on osa Goodyear Dunlopin kampanjaa, jolla se pyrkii auttamaan kuljetusyrityksiä parantamaan polttoainetehokkuuttaan samalla, kun polttoainekustannukset ja hiiliverot nousevat, mikä todennäköisesti vaikuttaa tiekuljetusyrityksiin tulevina vuosina. Vaikka kuljetusyritykset tekevät jo nyt voitavansa parantaakseen polttoainetaloudellisuutta, niihin kohdistuu silti kustannus- ja lainsäädännöllisiä paineita tehdä entistä enemmän. Goodyear Dunlopin vastikään julkaiseman raportin mukaan neljännes kuljetusyrityksistä oli sitä mieltä, että hankintatyökalu, jonka avulla ROI:n voisi ennustaa, auttaisi niitä saavuttamaan suurempia polttoainesäästöjä.

Laskimen toimintojen avulla kuljetusyritykset voivat käyttäjäystävällisten graafisten työkalujen avulla ennustaa rengasvalinnan, kuljettajakoulutukseen investoimisen ja erilaisten aerodynaamisten jälkiasennusratkaisujen vaikutukset polttoainelaskujen pienentämiseen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen. Huomattavaa on, että työkalu pystyy jo nyt käsittelemään vierintävastusmerkinnät siinä muodossa, jossa renkaiden ostajat tulevat näkemään ne lähitulevaisuudessa, kun EU:n uusi rengasmerkintäasetus tulee voimaan. Katso johdatus EU:n rengasmerkintäasetukseen osoitteessa http://www.goodyear.eu/home_en/tire-advice/future-eu-tire-label/

Laskin on käytettävissä maksutta kaikille eurooppalaisille kuljetusyrityksille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Laskin antaa seuraavat arviot:

-          polttoaineen kulutuksen vähennys litroina/100 km

-          vuosittainen polttoaineen säästö litroina

-          vuosittaiset CO2-säästöt tonneissa

-          nettokustannussäästöt vuodessa.

Polttoainelaskin on käytettävissä osoitteessa www.fleet-calculator.eu.

_______________________________________________________________

Tietoja kuljetusyritysten polttoainetehokkuuskampanjasta

Goodyear Dunlop halusi selvittää, millaisia haasteita eurooppalaiset kuljetusyritykset kohtaavat nykyään, ja toteutti syyskuun ja marraskuun 2011 välillä kvantitatiivisen tutkimuksen, joka suunnattiin yli 400 eurooppalaisen kauko- ja lähiliikennettä harjoittavan kuljetusyrityksen kalustopäällikölle. Kyselytutkimusta täydennettiin haastattelemalla 16 kalustopäällikköä ja 20 alan asiantuntijaa, akateemikkoa ja päätöksentekijää.

Kyselyyn saatiin vastauksia Isosta-Britanniasta, Saksasta, Ranskasta, Italiasta, Espanjasta, Puolasta ja Benelux-maista. Vastaajiin otettiin yhteyttä sähköpostilla ja puhelimitse ja heiltä kysyttiin 20 kvantitatiivista kysymystä heidän kokemuksistaan ja mielipiteistään polttoainetehokkuuden hallinnasta. Tutkimustuloksia saatiin hyvin erilaisista alan yrityksistä: 60 prosentissa yrityksistä oli 1–50 auton kalusto (näillä yrityksillä kustannusten nousun riskit ovat suurimmat), 30 prosentissa yrityksistä oli 51–250 auton kalusto ja 10 prosentissa yrityksistä oli tätä suurempi kalusto. Tulokset paljastettiin Goodyear Dunlopin kuljetusalan symposiumissa 25. tammikuuta 2012.

Lisätietoja raportista ja raportin latauslinkki on osoitteessa www.fleet-fuel-efficiency.eu

Goodyear Dunlop Nordic, jonka pääkonttori on Tukholmassa, on Baltian maissa ja Pohjoismaissa kahdeksaa maata edustava liiketoimintayksikkö. Goodyear Dunlop Nordicilla on noin 140 työntekijää, ja osa tuotetesteistä suoritetaan Suomen ja Ruotsin pohjoisosissa. Goodyear Dunlop Nordicin tuotemerkkeihin kuuluvat Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Kelly ja Debica. Goodyear on yksi maailman suurimmista rengasvalmistajista. Yrityksen palveluksessa on noin 75 000 työntekijää, ja se valmistaa tuotteita yli 60 tuotantolaitoksessa 25 maassa ympäri maailmaa. Dunlop on yksi maailman johtavista korkean suorituskyvyn renkaiden valmistajista. Yrityksellä on menestyksekäs historia moottoriurheilussa ja se hyödyntääkin kilparenkaiden innovatiivisia teknologioita henkilöauton renkaiden kehittelyssä.