Aluehallintovirasto

Uusi liikenteen hallinnan tietoliikenneverkko Oulun seudulle

Lehdistötiedote   •   Helmi 14, 2011 10:41 EET

Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat sopineet Oulun Energia Urakointi Oy:n kanssa uuden tietoliikenneverkon rakentamisesta. Verkon tavoitteena on saada nopeat ja luotettavat yhteydet katu- ja maantieverkon eri liikenteenhallintajärjestelmille. Verkossa hyödynnetään alan johtavaa laajakaistatekniikkaa, jonka toimittaa tietoliikenneasiantuntija Daimler Finland Oy. Oulun Energia Urakointi Oy toimii projektin pääurakoitsijana vastaten verkon rakentamisesta ja ylläpidosta.

Oulun kaupungin teknisen keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilaaman tietoliikenneverkon tavoitteena on saada nopeat ja luotettavat yhteydet useille eri järjestelmille, jotka liittyvät katu- ja maantieverkon liikenteen hallintaan.

- Nopea tietoliikenne mahdollistaa järjestelmien jatkokehityksen. Liikennevaloihin liittyvät toiminnot tarvitsevat mahdollisimman lyhyen tietoliikenneviiveen ja liikennekamerat suhteellisen paljon kaistaa. Verkkoa suunnitellaan käytettäväksi myös muihin järjestelmiin kuten bussipysäkkien aikataulunäytöt, pysäköinnin opastusjärjestelmä, hälytysajoneuvojen ja joukkoliikenteen etuudet, manuaaliset ruuhkanpurkutoiminnot ja liikenteen laskentalaitteet. Verkon käyttöä voidaan laajentaa muun muassa katuvalaistuksen ja pumppaamojen tietoliikenteen osalta. Eräs kantava ajatus on päästä eroon laitetoimittajien hallinnoimista järjestelmäkohtaisista verkoista ja suljetuista protokollista, kertoo liikenneinsinööri Jukka Talvi Oulun kaupungin teknisestä keskuksesta.

- Oulun seudulla on tehty määrätietoista liikennevalojärjestelmän modernisointia jo pian vuosikymmenen ajan ja työ jatkuu. Laitekantaa on uusittu ja ohjelmat on uudistettu vastaamaan liikenteen tarpeita. Tietoliikenneverkon kehittäminen on tässä työssä looginen jatkumo, joka palvelee myös kasvavaa joukkoa muita liikenteen hallinnan järjestelmiä ja liikenneinfran toimintoja, kertoo liikenteenhallintavastaava Jani Huttula Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Useimmissa kaupungeissa esimerkiksi liikennevalojen tietoliikenne-yhteydet toimivat parikaapelin välityksellä kupariverkossa käyttäen vanhaa suljettua protokolla. Älykkäiden järjestelmien täysi hyödyntäminen edellyttää kuitenkin liityntäverkoissa avoimuutta sekä korkeamman kapasiteetin ja paremman toimintavarmuuden, mitä perinteinen tekniikka on mahdollistanut. Uudella laajakaistatekniikalla voidaan laajentaa olemassa olevan kupariverkon suorituskykyä lähes optisen kuituverkon tasolle. Yhteyksien rakentamisessa voidaan hyödyntää myös valokuitua tai langattomia yhteyksiä.

- Tämä projekti on ainutlaatuinen Suomessa. Datayhteydet tulevat uudessa verkossa toimimaan IP-pohjaisesti. Valitsemamme laitetoimittajan tekniikkaratkaisu on käytössä lukuisissa ulkoasennuksissa ja se on todettu luotettavaksi Suomen ääriolosuhteissa. Liikennevalokojeisiin asennettavien laitteiden on kestettävä talvemme alhaiset lämpötilat, tarjottava ylijännitesuojaus kesän ukkosmyrskyjen varalta ja täytettävä pitkä liuta muita teknisiä vaatimuksia, kertoo Oulun Energia Urakointi Oy:n myyntipäällikkö Jari Säkkinen.

Oulun seudun liikennevaloristeykset kattava verkko toteutetaan pitkäaikaisena projektina vuoden 2013 loppuun mennessä. Ensimmäiset asennukset alkavat suunnitelmien mukaan tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljäksennellä.

 

Oulun kaupungin tekninen keskus
Oulun kaupungin tekninen keskus on asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio, joka vastaa kaupungin maa- ja asuntopolitiikan käytännön toteuttamisesta, maanhankinnasta ja –omistamisesta, asemakaavoituksesta, liikenteen ja ympäristön suunnittelusta ja toteuttamisesta. www.ouka.fi/tekninen

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskus on 1.1.2010 toimintansa aloittanut valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus. ELY-keskuksen tehtävät muodostuvat entisen Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen, Tiehallinnon Oulun tiepiirin, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen sekä Oulun lääninhallituksen liikenne- ja sivistysosastojen tehtävistä. www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Oulun Energia Urakointi Oy 
Oulun Energia Urakointi Oy on vahva pohjoissuomalainen yhtiö, joka on erikoistunut sähköverkkojen, katu­valaistuksen, liikennevalojen, kameravalvontajärjestelmien sekä televerkkojen rakentamiseen ja ylläpitoon. Vuoden 2011 alussa perustetussa yhtiössä työskentelee noin 70 eri alojen ammattilaista. Oulun Energia Urakointi Oy on osa Oulun Energia -konsernia. www.oulunenergia.fi/urakointi

Daimler Finland Oy
Daimler Finland on vuonna 1993 perustettu verkko- ja tietoliikennetuotteiden maahantuoja. Yritys toimii langatto­mien ja kiinteiden laajakaistaverkkojen kokonaisvaltaisena järjestelmätoimittajana. Daimlerin asiantuntijapalveluihin kuuluvat verkkojen suunnittelu, toteutus ja ylläpito. Yhtiöllä on toimintaa kaikissa Pohjoismaissa ja Baltian maissa. www.daimler.fi

Lisätietoja:
Oulun kaupungin tekninen keskus, liikenneinsinööri Jukka Talvi, 044-703 2108, jukka.talvi@ouka.fi
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenteenhallintavastaava Jani Huttula, 040-585 0832, jani.huttula@ely-keskus.fi
Oulun Energia Urakointi Oy, myyntipäällikkö Jari Säkkinen, 044 703 3212, jari.sakkinen@oulunenergia.fi
Daimler Finland Oy, myyntipäällikkö Tero Sintonen, 0400 531 707, tero.sintonen@daimler.fi

 

Liitteenä tiedote