Metla

Uusi menetelmä mahdollistaa metsien hiilitaseiden arvioinnin entistä tarkemmin

Lehdistötiedote   •   Marras 08, 2011 22:21 EET

Boreaalisten metsien hiilitaseita voidaan arvioida nyt entistä tarkemmin. Metsäntutkimuslaitoksella on kehitetty menetelmä, joka yhdistää metsikön hiilen sidontaa kuvaavan mallin metsävaratietoihin ja satelliittikuviin.

Menetelmässä laaditaan ensin jokaiselle koealalle arviot hiilivirroista ilmakehän, puuston ja maaperän välillä metsän rakenteen ja säätekijöiden perusteella. Koealatason ennusteet yhdistetään satelliittikuvien kanssa opetusaineistoksi, jonka avulla ennusteet yleistetään koko satelliittikuvan alueelle.

Menetelmää testattiin Keski-Suomen ja Lapin alueilla. Lähtötietoina olivat valtakunnan metsien inventoinnin kivennäismaiden koealat vuosilta 2004-2008, päivittäiset säätiedot, sekä Landsat TM 5 –satelliittikuvat. Malliennusteet laadittiin metsikön hiilen kokonaistuotokselle, puuston nettokasvulle, sekä koko metsikön hiilitaseelle, jonka perusteella voidaan päätellä onko kyseinen metsä hiilen nielu vai lähde. Menetelmän havaittiin toimivan parhaiten keski-ikäisissä metsissä. Nuorimpien ja vanhimpien metsien osalta ennustusmenetelmä kaipaa kehittämistä.

Uusi menetelmä mahdollistaa entistä korkearesoluutioisemman (30 m) karttamateriaalin tuottamisen boreaalisten metsien hiilitaseista perinteisten metsänmittaustietojen ja säätiedon perusteella. Ennustusmenetelmää voidaan soveltaa sellaisilla alueilla, joilta on saatavilla systemaattisesti mitattua metsävaratietoa. Karttatietoa hiilitaseen maantieteellisestä jakautumisesta voidaan hyödyntää monissa yhteyksissä, esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvässä tutkimuksessa ja päätöksenteossa.

Menetelmä on kehitetty Suomen Akatemian rahoittamassa Carb-Bal-projektissa (2009-2011). Kehitystyö jatkuu EU LIFE+-rahoitteisessa Climforisk-projektissa.

Aiheesta lisää Forest Ecology and Management –lehden tutkimusartikkelissa:
Härkönen, S., Lehtonen, A., Eerikäinen, K., Peltoniemi, M., Mäkelä, A. 2011. Estimating forest carbon fluxes for large regions based on process-based modelling, NFI data and Landsat satellite images. Forest Ecology and Management, 262 (12), 2364-2377. . http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2011.08.035

Lisätietoja:

Tutkija Sanna Härkönen, Metsäntutkimuslaitos, p. 040 801 5186, sanna.harkonen@metla.fi