Valtioneuvosto

Uusi rahoitusjärjestelmä helpottaa vientiyritysten ponnistuksia

Lehdistötiedote   •   Marras 10, 2011 14:16 EET

Hallitus esittää 10.11.2011 uutta pysyvää luottomuotoista vienninrahoitusjärjestelmää, joka parantaisi suomalaisten vientiyritysten kilpailukykyä. Nykyinen taloustilanne vaikeuttaa rahoitusmarkkinoiden toimintaa kansainvälisillä markkinoilla. Esitetty malli vahvistaa viennin edellyttämän pitkäaikaisten rahoitusmarkkinoiden toimivuutta.

Ehdotuksen mukaan Suomen Vientiluotto Oy voisi vientiluottojen korontasaustoimintansa ohella myöntää emoyhtiönsä Finnveran varainhankintaan perustuvaa vienninrahoitusta. Vientiluottoihin ehdotetaan alkuvaiheessa varattavaksi 3 miljardia euroa.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että Finnveran varainhankinnan lainojen ja lainaohjelmien valtion takausten enimmäisvaltuus nostetaan 3,1 miljardista eurosta 5 miljardiin euroon. Finnvera voisi myös saada varainhankintansa turvaamiseksi valtion myöntämiä lyhytaikaisia lainoja, jos rahoitusmarkkinoiden häiriöt estävät varainhankinnan kohtuullisilla ehdoilla.

Pankit ovat uudessa rahoitusmallissa edelleen keskeisessä roolissa. Niiden maailmanlaajuista palveluverkostoa sekä vienninrahoitusosaamista hyödynnettäisiin. Luottomuotoisen vienninrahoituksen varainhankinta perustuisi Finnveran pääosin pääomamarkkinoilta hankkimaan rahoitukseen. Järjestelmässä Vientiluotto rahoittaa kaupallisen pankin vientikaupan ostajalle myöntämän ostajaluoton.

Valtion vienninrahoituksella merkittävä vaikutus

Valtion julkisesti tuetulla rahoituksella aikaansaadun viennin osuus maamme kokonaisviennistä oli viime vuonna noin kuusi prosenttia. Suomen vientiteollisuutta leimaa keskittyminen muutamaan toimialaan: ICT-, metsä- ja raskas koneteollisuus sekä laivanrakennusteollisuus. Näillä toimialoilla tarvitaan usein pitkäaikaista vienninrahoitusta ja valtion riskinjakoa. Keskeisissä Suomen kilpailijamaissa, kuten Ruotsissa ja Saksassa vientiyrityksillä on jo tällä hetkellä käytössään luottomuotoista vienninrahoitusta.

Uuden järjestelmän tavoitteena on varmistaa, että suomalainen vientiteollisuus voi kilpailla globaaleilla markkinoilla tilauksista kilpailukykyisin rahoitusehdoin. Uusi järjestelmä paikkaa rahoitusmarkkinoiden puutteita sekä luo edellytyksiä vientiteollisuuden ja sen alihankkijoiden menestykselle Suomessa. Yksittäisen vientikauppatoimituksen saaminen Suomeen voi merkitä tuhansien henkilötyövuosien syntymistä Suomessa.

Hallituksen esitykset perustuvat hallitusohjelman kirjauksiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Lisätiedot:

johtaja Risto Paaermaa, TEM, p. 050 526 3452

hallitusneuvos Kari Parkkonen, TEM, p. 050 563 7612

ylitarkastaja Tiina Ingman, TEM, p. 050 380 7191

toimitusjohtaja Jyrki Wirtavuori, Suomen Vientiluotto Oy, p. 020 460 3502, 050 568 5555

varatoimitusjohtaja Topi Vesteri, Finnvera Oyj, p. 020 460 7238, 0400 702 002