Suomen Standardisoimisliitto SFS

Uusi raportti tietotekniikan esteettömyydestä

Lehdistötiedote   •   Helmi 08, 2011 00:19 EET

Raporttia varten on tutkittu standardisoinnin roolia esteettömyyden edistämisessä.

SFS:n juuri julkaisemassa raportissa tarkastellaan tietotekniikan esteettömyyden nykytilaa Suomessa ja kansainvälisesti. Tietotekniikan hyödyntämisen esteettömyys. Standardisointityön jalkautuminen ja seuranta syntyi kaksivaiheisen projektin loppuraporttina. Projektin toteutti Haglund Networks Oy Suomen Standardisoimisliitto SFS:n tuella.

Raportin mukaan esteettömyyttä voitaisiin merkittävästi parantaa, jos standardit ja suositukset olisivat nykyistä vahvempi laatutekijä tuotteiden ja palveluiden kysynnässä ja tarjonnassa sekä esimerkiksi hankintasäännöissä. Tämän toteutuminen edellyttää yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden konkreettista työpanosta ja yhteistyötä. Palveluntarjoajille esteettömyydessä avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Esteettömyyden edistäminen palvelee kaikkia tieto- ja viestintätekniikkaan tukeutuvien tuotteiden ja palveluiden käyttäjiä. Monille erityisryhmille esteettömyyden nykyistä parempi toteutus on ensiarvoisen tärkeää. Jo pelkästään väestön ikääntymisen vuoksi esteettömyys tulee kaiken aikaa ajankohtaisemmaksi. Raportin mukaan olisikin tärkeää, että Suomessa viiveettä tunnistettaisiin esteettömyyteen tähtäävien toimenpiteiden tarve ja että siihen vastattaisiin mm. suosituksin ja standardein.

Vuoden 2011 alussa Euroopan komissio on ilmoittanut valmistelevansa uutta lainsäädäntöä, jonka avulla Euroopassa tullaan tiukentamaan esteettömyysvaatimusten toimeenpanoa. Työohjelmassa on myös eurooppalaisen velvoittavuudeltaan entistä tiukemman standardiston ja ohjeiston tuottaminen.

Kaksivaiheisen projektin ensimmäisen vaiheen raportti julkaistiin tammikuussa 2009. Siinä selvitettiin tietotekniikan esteettömyyden merkitystä ja kuvattiin esteettömyyden puolesta tehtävää työtä.

Molempia esteettömyysraportteja voi tilata Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:stä sähköpostitse osoitteesta it-info@sfs.fi.

Lisätietoja:
Hillevi Vuori, IT-standardisoinnin asiantuntija, SFS, puh. 040 356 8003 tai sähköposti etunimi.sukunimi@sfs.fi.
Henry Haglund, toimitusjohtaja, Haglund Networks Oy, puh. 040 574 4732 tai sähköposti etunimi.sukunimi@haglundnetworks.fi.

 

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on keskusjärjestö, joka edistää maassamme standardisointia ja standardien hyödyntämistä. SFS parantaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen standardisointiin. SFS laatii, vahvistaa, julkaisee ja myy standardeja. SFS:ssä on jäseninä elinkeinoelämän järjestöjä sekä Suomen valtio. Standardisoimisliitto on jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa (International Organization for Standardization) ja eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä (European Committee for Standardization).