Editor Helsinki Oy

Uusi talous muuttaa johtamista

Lehdistötiedote   •   Joulu 13, 2013 10:31 EET

1800-luvun alun teolliseen vallankumoukseen verrattava murros ”savupiippu­teollisuudesta” digitaaliseen maailmaan ja uuteen talouteen edellyttää yrityksiltä ja johtajilta uudenlaisia liiketoimintamalleja ja uudenlaista johtamista. Tähän haasteeseen vastaavat Tampereen yliopistojen yhteistoteuttamat EMBA-ohjelmat.

Uuden talouden ajan menestystekijöitä ovat ihmiset, heidän osaamisensa, tiedolla johtaminen sekä brändi. Siksi johtamisen täytyy kehittää innovatiivisia kilpailuetua tuottavia liiketoimintamalleja, kiteyttää vuorineuvos, taloustieteen tohtori Kari Neilimo.

Neilimo toimiii Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteisen General Executive MBA-ohjelman johtajana. Yliopistojen yhteiseen tuoteperheeseen kuuluu viisi johtamiskoulutusohjelmaa: julkishallinnon Public MBA, strategia- ja liiketoimintaosaamisen sekä johtajuuden kehittämiseen keskittyvä General Executive MBA, Sosiaali- ja terveysjohtamisen eMBA, eMBA in Insurance and Financial Services sekä Pori Executive MBA. Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa eMBA-ohjelmia hoitaa tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutechin kanssa.

Johtamisen kehittäminen – investointi tulevaisuuteen

Uuden talouden ohella toinen johtamista muuttava tekijä on digitaalinen maailma, joka tuo uusia liiketoimintamalleja. – Verkkokauppa, sähköinen asiointi, tiedon räjähtäminen verkossa sekä tiedon monikanavaisuus edellyttävät tiedolla johtamista. Digitaalisuus ja globalisaatio näkyvät siinä, että maailma on jo johtajien työpaikalla. On tätä päivää, että johtajat Suomesta, Brasiliasta, Alankomaista ja Japanista pitävät kokouksia verkon välityksellä. Johtamisen malli muuttuu kommunikaation myötä, Neilimo toteaa.

Nämä ovat isoja muutoksia, joihin johtajien pitäisi valmentautua. – Johtaminen on aito menestystekijä ja kehittämisalue samoin kuin markkinointi ja tuotantokin. Managementia ja leadershipiä eli ihmisten ja asioiden johtamista sekä johtamisosaamista pitää kehittää, hän yllyttää.

Yksi hänen mielestään kiehtovimmista MBA-ohjelmista on johtajuuden kehittäminen. – Mikä on se johtamisen tapa, jolla johtaja saa ihmiset syttymään, hän kysyy.

Teorian, käytännön ja ryhmän vuoropuhelu

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun johtaja, professori Markku Sotarauta nostaa esille Suomen julkishallinnon, kuntarakenteen sekä sosiaali- ja terveystoimen muutokset. – Se, että tarpeet kasvavat, mutta rahat eivät riitä, asettavat johtajat haasteiden eteen. Julkisen ja yksityisen sektorin rajat tulevat hämärtymään, joten tuomme koulutuksiin kumpaankin erikoistuneita asiantuntijoita sekä poikkitieteellisyyttä.

Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Edutechin johtaja Paula Ihalainen painottaa rajapintaosaamisen merkitystä, erilaisuuden johtamista sekä ryhmäytymistä. – eMBA-ohjelmissa useita eri toimialoja edustavat osallistujat oppivat toisiltaan keskustelemalla keskenään. Siksi pidämme äärimmäisen tärkeänä ryhmäytymistä ja luottamusta, joka syntyy, kun osallistujat opiskelevat samassa ryhmässä kolme vuotta, Ihalainen huomauttaa.

Toinen tärkeä kulmakivi on teorian ja käytännön vuoropuhelu, jossa teoriasta haetaan ratkaisuja käytännön johtamishaasteisiin. – Oli teema mikä tahansa, täytyy johtajan osata moderni johtamisen teoria ja kyetä soveltamaan sitä omaan liiketoimintaansa tai julkisen palvelun organisaatioon, Neilimo toteaa.

MBA-ohjelman lähijakson aamupäivällä käydään läpi teoriaa ja iltapäivällä vieraileva yritysjohtaja kertoo teorian soveltamisesta käytäntöön omassa yrityksessään. Sen jälkeen ryhmä tekee teemaan liittyviä monimuotoisia ryhmätöitä sekä saavat siihen liittyviä kotitehtäviä.

Johtamisen haasteina ovat myös globalisaatio ja kansainvälistyminen.

– Siksi kaikkiin ohjelmiin sisältyy opintojakso ulkomailla. Olemme käyneet hakemassa uusia virikkeitä ja näkökulmia mm. Etelä-Koreasta, Kanadasta, Kiinasta, Yhdysvalloista, Malesiasta ja Isosta-Brianniasta tutustumalla maiden bisneskulttuuriin ja yrityksiin, Ihalainen ja Sotarauta kertovat.

Lisätietoa artikkelista ja yhteydenotot: http://bit.ly/1dvQxFH
Julkaisija: Editori.fi


Editori Helsinki Oy -yritysviestinnän asiantuntija

Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat. www.editori.fi


Vastaava tuottaja Valtteri Rantalainen | p. 09 4241 2223 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi