Valtioneuvosto

Uusi yleisohje kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 23:05 EET

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva kirjanpitolautakunta on antanut uuden yleisohjeen kirjanpidossa käytettävistä menetelmistä ja kirjanpitoaineistojen säilyttämisestä. Yleisohje tarjoaa kirjanpitovelvollisille ja taloushallinnon palvelujen tuottajille käytännön ohjeistusta taloushallinnon järjestelmien ja prosessien kehittämiseen.

Ohjeessa on täsmennetty kirjanpidon kirjausketjun kuvausta, sekä selkeytetty ja kehitetty tositteita koskeva ohjeistus. Kirjausketju ulottuu liiketapahtumasta tositteeseen ja siitä kirjanpitomerkinnän tekemisen kautta pääkirjanpitoon, josta yhteys jatkuu tilinpäätöksen tuloslaskelmaan tai taseeseen. Kirjausketjun tulee myös toimia tilinpäätöksestä alaspäin siten, että tuloslaskelman ja taseen erien sisältö voidaan pääkirjatilien saldojen ja kirjausten perusteella selvittää. Ohjeessa on myös havainnollistettu kirjanpitoaineiston säilyttämistä koskevia vaatimuksia. Ohjeen liitteenä on esimerkkiyrityksen avulla avattu ohjeessa kuvattuja menettelyjä.

Yleisohje ei ole sidoksissa kirjanpidon tiettyyn tekniseen toteuttamistapaan. Tätä kuvastaa mm. se, että paperitositetta ei enää ole asetettu ensisijaiseksi tositteen muodoksi.

Kirjanpitolautakunta on joulukuussa 2010 antanut asunto-osakeyhtiöiden kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan yleisohjeen. Tällä hetkellä voimassa on 16 kirjanpitolautakunnan antamaa yleisohjetta.

Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet ja lausunnot ovat luettavissa osoitteessa: http://www.tem.fi/kirjanpito

Kirjanpitolautakunta:

Kirjanpitolautakunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Lautakunnan tehtävänä on yleisten neuvojen ja ohjeiden antaminen kirjanpitolain soveltamisesta ja kirjanpidon pitämisestä, tarkoituksena hyvän kirjanpitotavan edistäminen. Kirjanpitolautakunta antaa hakemuksesta lausuntoja. Lautakunta voi myös myöntää joitakin poikkeuksia kirjanpitolain vaatimuksista. Poikkeusluvat ovat maksullisia. Lautakunta on vuonna 1974 alkaneen toimintansa aikana antanut 1864 ratkaisua. Vuonna 2010 lautakunta antoi 19 ratkaisua.

Lisätiedot:

Kirjanpitolautakunnan varapuheenjohtaja Anders Tallberg, puh. 050 348 9966

neuvotteleva virkamies Mika Björklund, TEM, p. 050 413 2270