Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Uusia taksilupia Euran ja Eurajoen kuntiin

Lehdistötiedote   •   Syys 24, 2010 17:22 EEST

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt 30.8.2010 Euraan liikennöintinsä lopettaneen autoilijan tilalle yhden uuden taksiluvan tavalliselle henkilöautolle, asemapaikkana Eura. Vastaavasti Eurajoen kuntaan myönnettiin 13.9.2010 liikennöintinsä lopettaneen autoilijan tilalle yksi uusi taksilupa tavalliselle henkilöautolle. Uudet taksiluvat on myönnetty lääninhallituksen 26.11.2009 antaman kiintiöpäätöksen puitteissa. Euran kiintiössä huomioitiin Kiukaisten kuntaliitos Euraan. Kiintiöt tarkistetaan vuosittain.  

 

Taksilupien määrä Eurassa on hieman noussut viime vuodesta, koska tämän vuoden lupakiintiö on viime vuotta suurempi mm. taksipalveluiden kysynnän kasvettua. Vastaavasti Eurajoen kunnan taksilupien määrä on vähentynyt viime vuodesta, koska tämän vuoden taksilupien enimmäismäärää laskettiin yhdellä luvalla mm. kysynnän vähennettyä. Euran kunnassa on näin ollen 34 taksilupaa, joista Kiukaisten osuus on seitsemän taksilupaa. Eurajoen kunnan taksilupien määrä on kahdeksan.

 

Euran kuntaan seuraava hakuaika päättyy 31.12.2010 ja Eurajoen kuntaan 28.2.2010.

 

 

Taksiluvan myöntäminen edellyttää pääsääntöisesti taksiliikenteen yrittäjäkokeen suorittamista ja kokemusta taksinkuljettajana toimimisesta. Hakijan on lisäksi oltava vakavarainen ja hyvämaineinen.

 

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY, lupa-asiaintuntija Marjatta Sinisalo, puh. 040 834 4408.