Roche Oy

Uusia tutkimustuloksia immunoterapialääkkeestä (atetsolitsumabi) edenneen virtsarakon syövän hoidossa

Lehdistötiedote   •   Tammi 20, 2016 09:44 EET

Syövän immunoterapiaan perustuvaa tutkimusvaiheen lääkettä atetsolitsumabia tutkittiin faasin II tutkimuksessa (IMvigor 210) potilailla, jotka sairastavat paikallisesti levinnyttä tai metastoitunutta virtsarakon syöpää. Tutkimuksessa havaittiin, että keskimääräinen elossaoloaika potilailla, joilla oli paljon PD-L1-proteiinia syöpäkudoksessa, oli 11,4 kuukautta, kun se koko tutkimusryhmän osalta oli 7,9 kuukautta. Kun tutkimustuloksia arvioitiin pidemmän 11,7 kuukauden seurantajakson jälkeen, havaittiin, että 84 prosentilla atetsolitsumabille vastanneista potilaista vaste jatkui riippumatta PD-L1-proteiinin määrästä. Vasteen keston mediaania ei voida arvioida vielä tässä vaiheessa tutkimusta. Tutkimuksessa atetsolitsumabi oli hyvin siedetty ja haittavaikutukset olivat yhtenevät aiemmin havaittuihin verrattuna.

”On rohkaisevaa nähdä, että valtaosalla levinnyttä virtsarakon syöpää sairastavista hoitovaste atetsolitsumabille jatkui myöhäisemmässä seurannassakin. Suomessa atetsolitsumabia tutkitaan virtsarakon syövän hoidossa Turussa ja Helsingissä”, kertoo Rochen lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi.

Roche suunnittelee tutkimustulosten luovuttamista kansainvälisille terveysviranomaisille ja Yhdysvaltain lääke- ja elintarvikevirastolle läpimurtohoidon nimikkeellä. Läpimurtohoidon status tarkoittaa kehitys- ja arviointityön nopeutumista sellaisten lääkkeiden kohdalla, jotka osoittautuvat merkittävästi olemassa olevia hoitoja paremmiksi vaikeiden sairauksien hoidossa.

IMvigor 210 -tutkimus lyhyesti

IMvigor 210 on faasin II tutkimus, jossa arvioitiin atetsolitsumabin turvallisuutta ja tehoa henkilöillä, jotka sairastavat paikallisesti levinnyttä tai metastoitunutta virtsarakon syöpää riippumatta siitä, mikä määrä PD-L1-proteiinia heidän syöpäkudoksessa on. Tutkittavat jaettiin kahteen ryhmään. Ryhmään yksi kuuluivat potilaat, joiden levinnyttä tautimuotoa ei ollut hoidettu aiemmin ja, joille ensilinjan hoitona käytetty sisplatiini-pohjainen hoito ei sopinut. Tämän ryhmän osalta tulokset valmistuvat myöhemmin. Ryhmässä kaksi oli potilaita, joiden tauti oli edennyt aiemman platinapohjaisen solunsalpaajahoidon aikana tai sen jälkeen. Heistä 41 % oli saanut aiemmin kahta tai useampaa hoitoa levinneeseen syöpään.

Tämän tutkimuksen lisäksi Rochella on käynnissä faasin III tutkimus, jossa verrataan atetsolitsumabia yleisimpään käytössä olevaan solunsalpaajahoitoon henkilöillä, joiden metastoitunut virtsarakon syöpä on huonontunut saadusta hoidosta huolimatta.

Metastoitunut virtsarakon syöpä

Metastoituneen virtsarakon syöpä on huonoennusteinen ja saatavana on rajoitettu määrä hoitomuotoja. Hoidoissa ei ole tapahtunut merkittävää edistymistä lähes 30 vuoteen. Virtsarakon syöpä on maailmanlaajuisesti yhdeksänneksi yleisin syöpä, joita vuonna 2012 diagnosoitiin 430 000 henkilöllä ja joka aiheuttaa vuosittain 145 000 kuolemantapausta. Suomessa se on yleisin virtsateiden pahanlaatuinen kasvain ja miesten neljänneksi yleisin syöpä. Suomessa todetaan vuosittain noin 900 uutta rakkosyöpätapausta, joista miehillä noin 80%.2Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

FI/ROCH/1601/0001

Lehdistötiedustelut:

Roche Oy

Public Policy Manager

Andrei Nahkala

Puhelin: +358 40 5932127

sähköposti: andrei.nahkala@roche.com

Viitteet

1. Hoffman-Censits J., et al. IMvigor 210, a phase 2 trial of atezolizumab (MPDL3280A) in platinum-treated locally-advanced or

metastatic urothelial carcinoma (mUC) #355. Friday, 8 January 2016, [0755–0930], San Francisco, CA, USA.France: International Agency for Research on Cancer; 2013. Available from: http://globocan.iarc.fr (accessed on 09/11/2015).

2 Bono Petri, Lääkärikirja Duodecim 28.9.2012 http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00638

Roche

Roche on johtava tutkimukseen keskittyvä terveysalan yritys. Sen vahvuus on lääkkeiden ja diagnostiikan yhdistäminen. Roche on maailman suurin biotekniikan yritys, jolla on aidosti erottuvia lääkkeitä syöpätautien, immunologian ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on myös maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa ja syövän kudosdiagnostiikassa sekä edelläkävijä diabeteksen hoidossa. Rochen yksilöity terveydenhoito -strategian tavoitteena on tarjota lääkkeiden ja diagnostiikan avulla konkreettisia parannuksia potilaiden terveyteen, elämänlaatuun ja selviytymiseen. Vuonna 1896 perustettu Roche on edistänyt merkittävästi terveyttä maailmassa jo yli vuosisadan ajan. Kaksikymmentäkahdeksan Rochen kehittämää lääkkettä on mukana WHO:n keskeisten lääkkeiden listalla (WHO Model Lists of Essential Medicines). Niiden joukossa on henkiä pelastavia antibiootteja, malarialääkkeitä ja kemoterapiavalmisteita.

Yhtiön pääkonttori sijaitsee Baselissa Sveitsissä. Roche-konsernissa työskentelee yli 88 500 ihmistä eri puolilla maailmaa. Vuonna 2014 Roche investoi 8,9 miljardia Sveitsin frangia (7,3mrd €) tutkimus- ja tuotekehitykseen ja sen liikevaihto oli 47,5miljardia Sveitsin frangia (39,1mrd €). Genentech, Yhdysvalloissa, on kokonaan Roche Groupin omistama. Rochella on myös enemmistöosakkuus Chugai Pharmaceuticalista, Japanissa.

Suomessa Roche aloitti vuonna 1982. Tällä hetkellä yhtiöt työllistävät yhteensä 150 henkilöä ja liikevaihtomme on136,6 miljoonaa euroa. (Roche Oy 96,7 milj. € ja Roche Diagnostics Oy 39,9 milj. €.)

www.roche.fi, www.roche.com

Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.