NCC-yhtiöt

Uusien tilausten määrä kasvoi tiukentuneesta markkinatilanteesta huolimatta

Lehdistötiedote   •   Tammi 30, 2014 14:13 EET

NCC:n Suomen toimintojen liikevaihto oli 990 (982) milj. euroa ja liiketulos 34 (41) milj. euroa. Tulouttamaton tilauskanta oli vuoden vaihteessa 778 (836) milj. euroa. Uusia tilauksia saatiin 912 milj. euroa, mikä oli enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
 
NCC:llä oli vuoden 2013 lopussa rakenteilla Suomessa 2.912 kerros- tai rivitaloasuntoa, joista 1.620 urakkakohteita. Tilikauden aikana aloitettiin n. 2.000 asunnon rakentaminen, joista omille tonteille vapaarahoitteisia omistusasuntoja oli 656 ja 447 myytiin sijoittajille. NCC Tähtikoteja myytiin 719 kappaletta.
- Markkinatilanne on haastava ja uskon sen edelleen tiukkenevan. Avainsanoja ovat hyvä asiakastyö ja kilpailukyvyn parantaminen. Tulevaisuuden toimintaedellytykset varmistamme tiukalla kulukurilla ja entistä paremmalla riskien hallinnalla, NCC Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Harri Savolainen toteaa.
 
Rakentamisen kannattavuus parani
NCC:n rakennustoiminnan liikevaihto (sisältäen Pietarin ja Baltian rakennustoiminnan) oli 772 (770) miljoonaa ja liiketulos 15 (12) miljoonaa euroa. Rakentamisen painopisteenä oli jatkaa operatiivisen tehokkuuden parantamisohjelmaa sekä terävöittää riskien hallintaa.
NCC Rakennus aloitti vuoden 2013 toiveikkaana ja hyvän työkannan turvin.  Loppukesästä uuden työkannan saanti kuitenkin hidastui ja urakkakohteiden hintataso tiukentui. Muutaman ison hankkeen ansiosta tilauskanta säilyi kuitenkin hyvällä tasolla. Korjausrakentamisen painoarvoa lisättiin eriyttämällä se omaksi toimialakseen. 

Myytyjen asuntojen määrä ylsi edellisen vuoden tasolle
Suomen taloudellisesta tilanteesta johtuen on omistusasuntojen kysyntä yleisesti vähentynyt. Kysyntää on kuitenkin pienistä asunnoista, joista kuluttajien lisäksi myös rahastot ovat kiinnostuneita. Sitä vastoin isojen ja kalliiden asuntojen kauppa kävi hitaasti.
NCC Asumisen asuntokauppamäärä ylsi kuitenkin edellisvuoden tasolle, ja valmiiden myymättömien asuntojen määrää kyettiin alentamaan merkittävästi vuoden takaisesta. Aloituksissa noudatettiin varovaisuutta ja keskityttiin hankkeisiin, joissa oli pääosin pieniä asuntoja. Sijoittajille suoraan myytävien vapaarahoitteisten vuokra-asuntokohteiden kysyntä pysyi hyvänä, painottuen kuitenkin pääkaupunkiseudulle. Vuokra- ja asumisoikeuskohteiden volyymi pysyi edellisvuoden hyvällä tasolla.
Ns. ARA-tuotannon volyymia rajoitti keinotekoinen kytkentä, jossa asumisoikeustuotannon ja vuokra-asuntojen aloitusten määrän täytyy vastata toisiaan.
 
Toimitilojen vuokrakysyntä koheni loppuvuodesta 
NCC Property Developmentin pitkäaikainen hanke Plaza Business Park Vantaan Aviapoliksessa valmistui. Suomen suurimman yrityspuistoalueen kolmastoista ja viimeinen toimistotalo Halo valmistui ja se myytiin kotimaiselle sijoitusrahastolle. Myös toiseksi viimeinen talo, Tuike, myytiin. Toimistovuokralaiskysyntä parani loppuvuodesta ja etenkin Espoon Alberga Business Parkiin tehtiin vilkkaasti vuokrasopimuksia. NCC Property Developmentilla oli käynnissä merkittävät kauppakeskushankkeet Espoossa, Hämeenlinnassa ja Tampereella. Lisäksi oli käynnissä peruskorjaushanke Vallilan vanhalla konepaja-alueella Helsingissä.

Asfaltti ja kiviaines – kilpailtu markkina
Sekä asfaltin että kiviainesten kokonaismarkkinat Suomessa jatkoivat laskuaan vuonna 2013 seuraten infrarakentamisen yleistä kehitystä. Kilpailutilanne Suomen NCC Roadsin kolmella toimialalla, asfaltti-, kiviaines- sekä tienhoitotoiminnassa oli kireä. Markkinatilanteen odotetaan olevan haastava myös vuonna 2014.
NCC Roads siirtyi vuoden 2014 alusta maakohtaisesta organisaatiosta kolmeen pohjoismaiseen divisioonaan. Uudistuksen päätavoitteena on entistä paremmin hyödyntää NCC Roadsin pohjoismaista osaamista sekä vahvaa markkina-asemaa ja parantaa NCC:n asiakkailleen tarjoamaa tuote- ja palveluvalikoimaa kiviaines-, asfaltti- ja tienhoitotoiminnoissaan.
 
Rakentamisen näkymät edelleen epävarmat
Talouden epävarmuudesta johtuen ovat kiinteistöalan investoinnit edelleen matalalla tasolla Suomessa. Vuonna 2013 uudisrakentamisen aloitukset vajosivat edellisen taantuman pohjalukemiin. Talonrakennustöitä aloitettiin kuusi prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja niiden ennakoidaan pysyvän vuonna 2014 samalla tasolla. Asuntorakentamisen kysyntää pitää yllä kasvukeskuksien muuttovoitto. Korjausinvestointien arvioidaan kasvavan 2–3 prosenttia. Asuntokorjauksia vauhdittavat mm. peruskorjauksen käynnistysavustus ja kotitalousvähennyksen korotus. Toimitilarakentamisen pohjan ennakoidaan saavutetun, mutta infrarakentamisen ahdinko jatkuu. Maa- ja vesirakennusinvestoinnit ovat edellisen kerran olleet näin vähäisiä vuonna 1996.

Vuoden 2013 avainluvut (pdf)

Lisätietoja:
NCC Rakennus Oy, toimitusjohtaja Harri Savolainen puh. 010 507 5400
NCC Asuminen, maajohtaja Juha Korkiamäki puh. 010 507 5339
NCC Property Development Oy, toimitusjohtaja Tero Estovirta puh. 010 507 4209
NCC Roads Oy, toimitusjohtaja Jyri Salonen puh. 010 507 6800

NCC on yksi pohjoismaiden johtavista rakennus- ja kiinteistökehitysyrityksistä. Sen vuosittainen liikevaihto on n. 6,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 18 000. NCC-yhtiöitä Suomessa ovat NCC Rakennus Oy, NCC Asuminen, NCC Property Development Oy ja NCC Roads Oy. NCC-yhtiöiden vuotuinen liikevaihto Suomessa on lähes miljardi euroa ja henkilöstömäärä noin 2 900. www.ncc.fi