Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Uusien vesihuoltohankkeiden puuttuminen ja työllisyysmäärärahojen väheneminen vaikuttaa projektihenkilöstön asemaan Pohjois-Savon ELY-keskuksessa

Lehdistötiedote   •   Marras 09, 2010 14:23 EET

Pohjois-Savon ELY-keskuksessa valtion vesihuolto- ja ympäristötyöhankkeisiin sekä luontomatkailu- ja virkistyskäyttöreittihankkeiden liittyvät työt vähenevät oleellisesti määrärahojen supistuessa ja rahoituspohjan muuttuessa vuonna 2011. Tämän johdosta em. tehtävissä työskentelevän projektihenkilöstön kanssa aloitetaan lähiaikoina yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut.  Neuvottelut koskevat yhteensä 11 projektirahoituksella palkattua henkilöä, jotka työskentelevät tällä hetkellä Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueella.

 

Uusia vesihuolto- ja ympäristötyöhankkeita ei alkamassa 2011

Vesihuolto- ja ympäristötyöhankkeita on toteutettu tähän asti valtion vesihuoltotöinä ns. oman tuotannon hankkeina tai teetetty urakalla. Valtio ei ole kuitenkaan tehnyt päätöksiä uusien hankkeiden aloittamisesta Pohjois-Savossa vuonna 2011. Tällä hetkellä meneillään olevat vesihuoltohankkeet Könönkangas-Kaavi ja Varkaus-Leppävirta valmistuvat lähiaikoina.

Työllisyysmäärärahat eivät riitä reitistöhankkeiden toteutukseen

Luontomatkailu- ja virkistyskäyttöreittihankkeiden osalta töiden väheneminen johtuu rahoituspohjassa tapahtuneista muutoksista. Reittien suunnittelu ja rakennuttaminen on tähän asti hoidettu ELY-keskuksessa valtion työllisyysperusteisen investointiavustuksen turvin. Vuoden 2011 aikana työllisyysmäärärahat kuitenkin pienenevät siinä määrin, ettei projektien jatkaminen ole enää mahdollista.

Reittihankkeiden tulevaisuus Pohjois-Savossa selvitettävänä

Parhaillaan selvitetään mahdollisuuksia mm. siirtää vetovastuu moottorikelkkareittien suunnittelusta ja rakennuttamisesta kunnille. ELY-keskus säilyisi jatkossakin reittihankkeiden osarahoittajana, mutta käytännön suunnittelu ja rakennuttaminen tapahtuisi kuntien toimesta. Asiasta on jo käyty alustavia neuvotteluja Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan sekä myös Koillis-Savon kuntien kanssa.

Lisätietoja

Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualueen johtaja Jari Mutanen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 040 573 3903, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

 

Ylijohtaja Kari Virranta, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0400 371 094, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hallintojohtaja Tommi Huttunen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 040 540 9906, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi (erityisesti YT-menettelyn osalta)