Boehringer Ingelheim Finland Ky

Uutta tietoa suorista antikoagulanteista elävässä elämässä – lähes 120 000 eteisvärinäpotilaan* rekisteritutkimus riippumattoman tahon toimesta on julkaistu.

Lehdistötiedote   •   Loka 20, 2016 08:43 EEST

Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkeviranomaisen (FDA) tutkijat ovat tehneet tähän asti laajimman suoran vertailun suorien antikoagulanttien välillä. Retrospektiivinen kohorttitutkimus käsitti 118 891 ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastavaa potilasta, jotka olivat aloittaneet eteisvärinän antikoagulaatiohoidon dabigatraanilla (kauppanimi Pradaxa) tai rivaroksabaanilla (kauppanimi Xarelto). Dabigatraaniryhmässä oli 52 240 potilasta ja rivaroksabaaniryhmässä 66 651 potilasta. Potilaat eivät olleet aiemmin saaneet antikoagulaatiolääkitystä.1

Potilaat olivat vähintään 65-vuotiaita ja kuuluivat Yhdysvaltojen Medicare-sairausvakuutusohjelmaan. He olivat aloittaneet lääkityksen jommallakummalla valmisteella marraskuun 2011 ja kesäkuun 2014 välisenä aikana. Tutkimuksessa olivat mukana dabigatraanin annos 150 mg x 2 ja rivaroksabaanin annos 20 mg x 1.1 Suomessa yli 80-vuotiailla potilailla käytetään dabigatraanin 110 milligramman annosvahvuutta2. Tutkimustulokset julkaistiin JAMA Internal Medicine -lehdessä lokakuussa 2016.1

Tutkimuksen mukaan:

  • Dabigatraania saaneilla potilailla esiintyi rivaroksabaaniryhmää vähemmän kallonsisäisiä ja muita merkittäviä verenvuotoja, mukaan lukien maha-suolikanavan verenvuodot. Tulos oli tilastollisesti merkitsevä.
  • Muiden ensisijaisten päätetapahtumien (iskeemiset aivohalvaukset, kuolemat) osalta hoitojen välillä ei ollut merkitsevää eroa.
  • Toissijaiset päätetapahtumatulokset olivat molempien lääkkeiden osalta samankaltaisia tai dabigatraanilla hieman parempia kuin rivaroksabaanilla.1

Suorien antikoagulanttien välillä ei ole tätä ennen tehty yhtä laajoja vertailuja. Nyt julkaistu tutkimus tarjoaa elävän elämän tutkimusnäyttöä laajan potilasryhmän näkökulmasta, mukaan lukien iäkkäät ja monisairaat potilaat.3


Lisätiedot:

Olli Hannuksela
Medical Information Manager
Boehringer Ingelheim
Puh. 010 310 2800
Sähköposti: medinfo.finland@boehringer-ingelheim.com


Dabigatraani

Dabigatraanieteksilaatti (kauppanimi Pradaxa) on veren hyytymistä hidastava lääke, jota käytetään aivohalvauksen ja systeemisen embolian ehkäisyyn ei-läppäperäistä eteisvärinää sairastavilla potilailla. Sillä on käyttöaiheet myös syvän laskimotukoksen ja keuhkoveritulpan hoitoon sekä niiden uusiutumisen ehkäisyyn. Lisäksi dabigatraani on hyväksytty laskimotromboembolian estoon elektiivisen lonkan tai polven tekonivelleikkauksen jälkeen. Kliininen kokemus dabigatraanin käytöstä kattaa yli viisi miljoonaa potilasvuotta.4

Viitteet:

1. Graham DJ, et al. Stroke, Bleeding, and Mortality Risks in Elderly Medicare Beneficiaries Treated With Dabigatran or Rivaroxaban for Nonvalvular Atrial Fibrillation. JAMA Intern Med. 2016 Oct 3. [Epub ahead of print].

2. Pradaxa valmisteyhteenveto.

3. Parks AL, et al. Comparing Non-Vitamin K Oral Anticoagulants: Where We Are Now. JAMA Intern Med. 2016 Oct 3. [Epub ahead of print].

4. Boehringer Ingelheim, Data on File.

*ei-läppäperäinen eteisvärinä

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim (BI) on yksi maailman 20 johtavasta lääkeyrityksestä. Vuonna 1885 perustettu saksalaisomisteinen perheyritys työllistää 47 500 ihmistä 145 tytäryhtiössä eri puolilla maailmaa. Tutkimme, valmistamme ja markkinoimme uusia alkuperäislääkkeitä ihmisten ja eläinten lääkintään. Vuonna 2015 Boehringer Ingelheimin liikevaihto maailmanlaajuisesti oli 14,8 miljardia euroa. Tutkimus- ja tuotekehitykseen investoitiin 20,3 prosenttia lääkkeiden myynnistä. Suomessa Boehringer Ingelheimin tuotevalikoimaan kuuluu alkuperäisiä reseptilääkkeitä ja tunnettuja itsehoitovalmisteita. Keskeisimmät tutkimusalueet ovat hengityselinsairaudet, sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, autoimmuunisairaudet, neurologiset sairaudet ja onkologia.