Vaahto Group Plc

VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.11.2010 klo 9.15

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2010 10:26 EET

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA

Vaahto Group Plc Oyj on 16.11.2010 julkistanut hallituksen ehdotuksen yhtiön
osakelajien yhdistämisestä. Vaahto Groupin saamien tietojen mukaisesti
ehdotuksen toteutuminen johtaisi Heikki Vaahdon ääniosuuden laskemiseen alle
3/20 (15 %) liputusrajan sekä Mikko Laakkosen ääniosuuden nousuun yli 1/10 (10
%) liputusrajan.

Vaahto Group Plc Oyj:n osakepääoma koostuu tällä hetkellä yhteensä 2.872.302
osakkeesta (1.452.751 A-lajin osaketta ja 1.419.551 K-lajin osaketta), ja ääniä
osakkeilla on yhteensä 29.843.771. Ehdotetun osakelajien yhdistämiseen
liittyvässä suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annetaan enintään 113.564
uutta osaketta.

Vaahto Group Plc Oyj:lle jätetyt ilmoitukset omistusosuuksien muutoksista:

HEIKKI VAAHTO, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:
Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:
Vaahto Group Plc Oyj:n 16.11.2010 julkistama ehdotus, jonka mukaan yhtiön kaksi
osakelajia yhdistetään siten, että osakelajien yhdistämisen jälkeen yhtiöllä on
vain yksi osakelaji ja jokaisella osakkeella on yksi (1) ääni ja yhtäläiset
oikeudet.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:
Heikki Sakari Vaahto

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:
Vaahto Group Plc Oyj on 16.11.2010 pörssitiedotteella julkistanut ehdotuksen
varsinaiselle yhtiökokoukselle osakelajien yhdistämisestä. Liputusrajan alitus
tapahtuu, kun suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet ja
osakelajien yhdistäminen on merkitty kaupparekisteriin.

5 Liputusraja, joka on alitettu:
Alitettu 3/20 (15 %)
Omistusosuudet on laskettu niin, että Heikki Vaahdon osakkeiden määrässä on
otettu huomioon hänelle suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettavien
uusien osakkeiden määrä ja Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeiden kokonaismäärässä on
otettu huomioon suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettavien uusien
osakkeiden enimmäismäärä.

6 Ilmoitettavat tiedot:
Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakelaji | Osakkeiden lukumäärä | Ääniosuuksien lukumäärä |
--------------------------------------------------------------------------------
| A-laji | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| K-laji | 326.700 | 6.534.000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 326.700 | 6.534.000 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakelaji | Osakkeiden | % osakkeista | Ääniosuuksien | % |
| | lukumäärä | | lukumäärä | äänioikeuksist |
| | | | | a |
--------------------------------------------------------------------------------
| A-laji | 352.836 | 11,82 % | 352.836 | 11,82 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 352.836 | 11,82 % | 352.836 | 11,82 % |
--------------------------------------------------------------------------------


MIKKO LAAKKONEN, LIPUTUSILMOITUS

1 Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:
Vaahto Group Plc Oyj, y-tunnus 0520181-3

2 Ilmoituksen peruste:
Vaahto Group Plc Oyj:n 16.11.2010 julkistama ehdotus, jonka mukaan yhtiön kaksi
osakelajia yhdistetään siten, että osakelajien yhdistämisen jälkeen yhtiöllä on
vain yksi osakelaji ja jokaisella osakkeella on yksi (1) ääni ja yhtäläiset
oikeudet.

3 Ilmoitusvelvollisten täydelliset nimet:
Mikko Kalervo Laakkonen

4 Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin:
Vaahto Group Plc Oyj on 16.11.2010 pörssitiedotteella julkistanut ehdotuksen
varsinaiselle yhtiökokoukselle osakelajien yhdistämisestä. Liputusrajan ylitys
tapahtuu, kun suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet ja
osakelajien yhdistäminen on merkitty kaupparekisteriin.

5 Liputusraja, joka on ylitetty:
Ylitetty 1/10 (10 %)
Omistusosuudet on laskettu niin, että Mikko Laakkosen osakkeiden määrässä on
otettu huomioon hänelle suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettavien
uusien osakkeiden määrä ja Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeiden kokonaismäärässä on
otettu huomioon suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettavien uusien
osakkeiden enimmäismäärä.

6 Ilmoitettavat tiedot:
Osakkeet ja niihin liittyvät äänioikeudet järjestelyn toteutuessa

Tilanne ennen muutoksen aiheuttavaa järjestelyä
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakelaji | Osakkeiden lukumäärä | Ääniosuuksien lukumäärä |
--------------------------------------------------------------------------------
| A-laji | 352.860 | 352.860 |
--------------------------------------------------------------------------------
| K-laji | 76.503 | 1.530.060 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 429.363 | 1.882.920 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tilanne muutoksen aiheuttavan järjestelyn jälkeen
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakelaji | Osakkeiden | % osakkeista | Ääniosuuksien | % |
| | lukumäärä | | lukumäärä | äänioikeuksist |
| | | | | a |
--------------------------------------------------------------------------------
| A-laji | 435.483 | 14,58 % | 435.483 | 14,58 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 435.483 | 14,58 % | 435.483 | 14,58 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Lahdessa 17.11.2010

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Anssi Klinga
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Anssi Klinga
Toimitusjohtaja, Vaahto Group Plc Oyj
puh. 050 4661470


Source: Millistream