Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Vaaranpään maantie 19069 kevyen liikenteen väylän tiesuunnittelu on aloitettu

Lehdistötiedote   •   Loka 26, 2010 09:34 EEST

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt Vaaranpään maantien 19069 kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman laatimisen välillä Puolangantie – Vaarankyläntie. Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 2.11.2010 klo 17.30 - 19.00 Paltamon kunnanvaltuuston salissa, osoite Vaarankyläntie 7 Paltamo.

Suunnitelmassa esitetään korotetun kevyen liikenteen väylän rakentamista maantien eteläreunaan. Suunnitelma liittyy molemmista päistään jo toteutettuihin kevyen liikenteen väyliin. Hankkeen tavoitteena on kevyen liikenteen turvallisuuden ja liikennöinnin parantaminen.

Yleisötilaisuudessa esitellään suunnitelmaluonnoksia ja otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta.

Tiesuunnitelman valmistuttua joulukuussa 2010 tiesuunnitelma lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Maantielain mukaisessa
käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Paltamon kunnalta. Ennen lausunnon antamista kunta asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmista. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen vuoden 2011 keväällä.  

Hankkeen rakennuskustannuksiksi on arvioitu noin 150 000 – 200 000 euroa. Rakentaminen pyritään aloittamaan lähivuosina.

Lisätietoja antavat hankevastaava Ari Kuotesaho puh. 0400 382 327
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
hankintapalvelukonsultti Tuomas Vulli puh. 040 595 7440 TTC INFRA OY, projektipäällikkö Jorma Kostama puh. 0400 684 812 Destia Oy.