Vaasan Kaupunki

Vaasan kaupunki osallistuu World Design Capital Helsinki 2012 -vuoteen

Lehdistötiedote   •   Marras 07, 2011 14:16 EET

Now, Citizen meets Sustainable Design

Vaasa meets the World Design Capital Helsinki 2012

 

 

Vaasan kaupunki osallistuu World Design Capital Helsinki 2012 -vuoteen. Now, Citizen meets Sustainable Design- hankkeen tavoitteena on täydentää ja olla viestinnällinen osa World Design Capital Helsinki 2012- hankekokonaisuutta sekä tuoda lisäelementtejä designpääkaupunkivuoteen maakunnallisena yhteistyötahona.

Now, Citizen meets Sustainable Design – hankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi monimuotoisen muotoilun kenttää alueen asukkaille sekä tuoda esiin alueen muotoilua kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeessa käsitellään muotoilun moninaisuutta, miten muotoilu voi parantaa tuotteita, palveluita ja ympäristöä. Keskeisenä elementtinä hankkeessa on kestävän kehityksen teema ja Vaasan alueen vahva kaksikielinen toimintaympäristö.

Hankeen kohderyhmiä ovat alueen asukkaat, julkiset toimijat, tutkimus-, koulutus-, ja kehittämisorganisaatiot, sekä lapset ja nuoret. Alueellisen kohderyhmän lisäksi hankkeen toimenpiteet on suunnattu suomalaisille ja kansainvälisille kohderyhmille. Alueen yrityksille hanke tuo esille muotoilun mahdollisuuksia ja tietoa siitä miten muotoilun avulla voidaan kehittää yritystoimintaa.

Vaasan kaupunki toimii hankkeen vastuullisena toteuttajana. Hankkeen koordinoivana organisaationa toimii Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA, joka on Aalto yliopiston taideteollisen korkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteinen yksikkö Vaasassa. Now, Citizen meets Sustainable Design- hankekokonaisuus koostuu neljästä osa-hankkeesta.

1. Muotoilujournalismin Vaasa-palkinto 2012

Muotoilujournalismin Vaasa-palkinto on kilpailu, jonka tavoitteena on kohottaa muotoilusta kirjoittamisen vaikuttavuutta ja tasoa sekä pyrkiä yleisesti edistämään alan monipuolista ja taitavaa kirjoittamista.

Palkinto myönnetään erityisen ansiokkaasta lehtijutusta tai artikkelisarjasta (ei kirjoittajan elämäntyöstä). Kilpailu on kaksikielinen. Palkinto myönnetään lehtikirjoituksesta, joka on julkaistu missä tahansa Suomessa ilmestyvässä sanoma- tai aikakausilehdessä (myös verkkolehdet). Muotoilujournalismi Vaasa-palkintosumma on 5000 euroa. Kilpailuaika ajoittuu 1.1.2012–30.09.2012 väliselle ajalle. Kilpailun järjestäjinä toimivat Vaasan kaupunki, Design Forum Finland, Aalto-yliopisto ja Länsi-Suomen muotoilukeskus Muova. Muotoilujournalismi Vaasa-palkinnon julkistamis- ja luovutustilaisuus on suunniteltu toteutettavaksi Helsingissä 2012 vuoden aikana.

2. Uusin silmin -muotoilun kaupunkireitti

Uusin silmin -muotoilun kaupunkireitti esittelee Vaasaa muotoilun silmin katsottuna. Muotoilun kaupunkireitti on tarkoitettu niin alueen asukkaille kuin turisteillekin, jotka tulevat tutustumaan Vaasaan. Uusin silmin -muotoilun kaupunkireitin tarkoituksena on nostaa Vaasan keskustan alueella olevia designkohteita esille reittikartan, näyttelyiden ja mobiiliteknologian avulla.

Uusin silmin -hankekokonaisuus täydennetään kahdella näyttelykokonaisuudella, joihin on tarkoituksena koota esille Vaasan alueella tehtyä muotoilua. Näyttelyistä toinen sijoitetaan keskustan alueelle, ja toinen organisoidaan Länsi-Suomen muotoilukeskus Muovan tiloihin. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi kevään ja kesän 2012 aikana.

3. Kuntsin edusta - Elämyksellinen kaupunkiranta

Vaasan otollinen sijainti meren rannalla nostaa rantaelämän yhdeksi vahvuudeksi. Rantaelämän aktiivisuuden lisääminen tekisi Vaasan kaupunkirannasta houkuttelevamman sekä veneilijöiden että kaupunkilaisten kannalta. Elävä ranta ja varsinkin sen läheisyydessä olevat vapaa-ajan viettomahdollisuudet houkuttelevat kävijöitä. Niinpä on tärkeä katsoa alueen käyttäjien silmin, millainen olisi kiinnostava rantakokonaisuus.

Elämyksellinen kaupunkiranta -hankkeen tarkoituksena on visioida, millainen olisi elämyksellinen Vaasan kaupunkiranta. Millainen ranta toisi toimintaa ja aktiviteetteja erilaisille käyttäjäryhmille? Millaisia uusia palveluita voitaisiin tarjota? Millaisia olisivat houkuttelevat rantapaikat? Millaisia elämyksiä rantapalveluihin voitaisiin tarjota?

Kaupunkirannan ympäristö muotoillaan tarinoiden avulla, joilla ohjataan rannan käyttöä ja toiminnallisuuksia. Asukkaat ja alueen käyttäjät otetaan mukaan ideointiin ja suunnitteluun ja tuloksena on ranta-alueella toteutettu tarinallinen ympäristö kaupunkirannan aktiivisesta ja elämyksellisestä käytöstä. Alustavan aikataulun mukaan elämyksellisen kaupunkirannan suunnittelu tapahtuu joulukuu 2011-helmikuu 2012 ja rakennustekninen toteutus aloitetaan kevään 2012 aikana.

4. Kohtaamisia Pohjanmaan museon pihapuistikossa

Viheralueiden kunnostus ja hyödyntäminen on tärkeä osa kestävää kehitystä kaupunkisuunnittelussa. Tämän perusteella on tehty suunnitelmia Pohjamaan museon edustalla olevan Marianpuiston uudistamiseksi muotoilun keinoin paikaksi. Tavoitteena on ympäristö, joka osallistaisi kohtaamaan, luomaan uusia ideoita, ja aktivoimaan asukkaita ja matkailijoita.

Pihapuistikko kehitetään käyttäjälähtöisen muotoilun keinoin. Kehittämisessä käytetään luovia, osallistavia ja visuaalisia menetelmiä, joiden avulla kaupungin eri toimijat, asukkaat, museo asiantuntijat sekä muotoilijat luovat puistosta houkuttelevan, ainutlaatuisen ja aktiivisen kohtauspaikan. Suunnittelussa huomioidaan alueen historia, joka yhdistetään tämän päivän tarpeisiin. Alustavan aikataulun mukaan konseptin suunnittelu alkaa syksyllä 2011, ja rakennustoteutukselliset toimenpiteet suoritetaan kevään 2012 aikana

  

Maailman designpääkaupunki, World Design Capital
Nimitys on muotoilun maailmanjärjestöjen Icsidin ja IDAn myöntämä.
Myönnetään yhdelle kaupungille maailmassa joka toinen vuosi.
Vuonna 2012 maailman designpääkaupunkina toimii Helsinki.
Hanke on Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden yhteisesti hakema ja toteuttama.
Kansainvälinen designsäätiö on WDC-kaupunkien perustama säätiö, joka vastaa hankkeen toteuttamisesta.
World Design Capital Helsinki 2012 www.wdchelsinki2012.fi
International Council of Societies of Industrial Design www.icsid.org